Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 629
  • Trong tuần: 9 406
  • Tháng hiện tại: 30 715
  • Tổng lượt truy cập: 1052256
Đăng nhập
Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 135 năm ngày Quốc tế lao động
Lượt xem: 726
Theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại: Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU ngày 12/4/2021 tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 01/05 và Công văn số 256- CV/BTGTU ngày 12/4/2021 về việc tuyên truyền kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:
1. Đề nghị các Sở ban ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các đơn vị như tuyên truyền trên các bản tin, Trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của các đơn vị và địa phương mình.
2. Các cơ quan báo chí tỉnh căn cứ nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để đẩy mạng công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương trong tháng 4 với nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp trên báo nói, báo hình, báo giấy và báo điện tử.
3. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Văn xã huyện Phú Quý và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã (tên gọi chung của các Trung tâm) và Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết phối hợp nội dung công văn này với nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 
của Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai các hình thức tuyên truyền tại địa phương.
4. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam; quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.
- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 trong tỉnh; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1/5/1946.
- Tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Bình Thuận qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Nêu bật được vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
- Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn năm 2021; kết quả của Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đội ngũ CNVCLĐ cả nước và của tỉnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
5. Đề cương tuyên truyền: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 01/05 (gửi kèm).
6. Khẩu hiệu tuyên truyền:
- Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 135 Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021).
- Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt!
- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.
- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
- Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động!
- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang