Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển năm 2022
Lượt xem: 749

Căn cứ Công văn số 129/SNV-TDĐT&VTLT ngày 19/01/2022 của Sở Nội  vụ về việc có ý kiến kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm.  

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2022 của Sở Khoa học và  Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông  tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN (sau đây viết tắt là Trung tâm) thuộc Sở Khoa học  và Công nghệ năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức  xét tuyển tại Trung tâm năm 2022 như sau: 

Căn cứ Công văn số 129/SNV-TDĐT&VTLT ngày 19/01/2022 của Sở Nội  vụ về việc có ý kiến kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm.  

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2022 của Sở Khoa học và  Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông  tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN (sau đây viết tắt là Trung tâm) thuộc Sở Khoa học  và Công nghệ năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức  xét tuyển tại Trung tâm năm 2022 như sau: 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

b) Đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có lý lịch rõ ràng; 

d) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

g) Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. h) Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí việc àm cần tuyển, cụ thể: 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng ực  ngoại ngữ Việt Nam theo quy định.  

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định.  

- Trường hợp đối tượng xét tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển (có văn bản, tài liệu minh chứng kèm theo) hoặc thuộc một  trong các trường hợp miễn thi ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 1 Điều 9  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ, tin học để đăng  ký dự tuyển, không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc àm “Thông tin và thống  kê khoa học và công nghệ” phải có kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí  việc làm cần tuyển từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên. 

* Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển  

- Mất năng ực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng ực hành vi dân sự; 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định  về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. 

2. Số lượng viên chức cần tuyển dụng 

a) Số ượng viên chức cần tuyển: 06 chỉ tiêu 

b) Vị trí việc làm cần tuyển:  

- 01 chỉ tiêu ở vị trí việc làm: Thông tin và Thống kê KHCN 

- 01 chỉ tiêu ở vị trí việc làm: Biên tập và Truyền thông KHCN 

- 04 chỉ tiêu ở vị trí việc làm: Thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học (Kèm theo chỉ tiêu và nhu cầu tuyển dụng cụ thể) 

3. Hình thức, nội dung xét tuyển 

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau: 

- Vòng 1 

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 

- Vòng 2 

+ Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn. 

+ Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

+ Thời gian xét tuyển: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự xét tuyển có 15 phút chuẩn bị). 

+ Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm. 

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn. 4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

- Thời hạn: Trong giờ hành chính và ngày làm việc, từ ngày 01/4/2022 đến  hết ngày 30/4/2022. 

- Địa điểm tiếp nhận: Tại trụ sở làm việc của Trung tâm Thông tin và Ứng  dụng Tiến bộ KHCN; Số 341, đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thuỷ, thành phố

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Điện thoại: 0252.3751004. 

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển 

- Thời gian xét tuyển: Tháng 5 năm 2022 

- Địa điểm xét tuyển: Tại trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ; Số 08 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình  Thuận. 

6. Các nội dung khác: 

- Người đăng ký dự xét tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển(kèm theo Thông báo) tại địa điểm tiếp nhận và mang theo bản chính các văn  bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận thời gian công tác đối với các thí sinh đăng ký dự  tuyển vào vị trí việc làm Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ (kèm theo  mẫu giấy xác nhận thời gian công tác) và các oại giấy tờ có iên quan để bộ phận  chuyên môn đối chiếu thông tin Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi đối chiếu xong  hoàn trả ại cho người đăng ký dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm  về tính trung thực với nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển và các tài iệu có iên quan. 

- Sở Khoa học và Công nghệ tạm thu 500.000 đồng/thí sinh/lần (dưới 100 thí  sinh), khi có thay đổi số ượng thí sinh sẽ điều chỉnh và hoàn trả lại cho thí sinh  sau. 

Nội dung Thông báo này và các thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng  viên chức tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN thuộc Sở Khoa học  và Công nghệ năm 2022 được thông báo công khai và đăng tải với các hình thức  sau: 

- Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ https://skhcn.binhthuan.gov.vn

- Trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa  học Công nghệ địa chỉ https://thongtinkhcn.binhthuan.gov.vn, tại mục thông báo.  

- Niêm yết công khai tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ và trụ sở Trung  tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ KHCN. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để người có nhu cầu đăng ký dự xét  tuyển được biết./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang