Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 5 832
  • Tháng hiện tại: 30 097
  • Tổng lượt truy cập: 1743851
Đăng nhập
Công bố điều chỉnh danh mục, phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 436
Quyết định số  195/QĐ-UBND - 30/1/2023 - UBND tỉnh Bình Thuận

Ngày 30/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc công bố điều chỉnh danh mục, phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh công bố điều chỉnh danh mục phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 với tổng số hồ chứa nước thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên trên địa bàn tỉnh là 40 hồ chứa (có phụ lục kèm theo).

Đồng thời UBND tỉnh Giao các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có đập, hồ chứa nước thủy lợi; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

195.pdf

195%20kem.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang