Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 594
  • Trong tuần: 13 150
  • Trong tháng: 57 798
  • Tất cả: 1600435
Đăng nhập
Lượt xem: 1060

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến mức độ 3:

- Cấp tỉnh: 125 thủ tục hành chính.

- Cấp huyện: 18 thủ tục hành chính.

2. Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến mức độ 4:

- Cấp tỉnh: 98 thủ tục hành chính.

- Cấp huyện: 36 thủ tục hành chính

Tổng cộng có 277 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 được công bố.

Trong đó, Sở Tài chính có 04 thủ tục hành chính bao gồm:

- Thủ tục hành chính mức độ 3 gồm 02 thủ tục:

  + Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

  + Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thủ tục hành chính mức độ 4 gồm 02 thủ tục:

  + Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

  + Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Về hiệu lực thi hành: Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 3634/QĐ-UBND

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang