Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở Tài chính
Lượt xem: 651

Trong quý II/2020, Sở Tài chính đã thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC.  Ghi nhận kết quả nổi bật trên một số mặt công tác sau:

 

* Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ:

+ Hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 240 hồ sơ; trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận: 227 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 13 hồ sơ;

+Trong đó hồ sơ theo dịch vụ công trực tuyến: 125 hồ sơ; trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận: 125 hồ sơ

- Kết quả giải quyết TTHC:

+ Hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 231 hồ sơ; trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 231 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 09 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ chưa đến hạn: 09 hồ sơ.

+ Hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến: 125 hồ sơ; trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 125 hồ sơ.

 

* Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

 

Đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-STC ngày 06/02/2020 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2020. Trong đó:

 

- Tổng số TTHC được tiến hành rà soát: 04 TTHC;

 

- Số TTHC và số VBQPPL dự kiến sửa đổi, bổ sung, quy định mới theo thẩm quyền: 0; Lý do, chỉ giảm số ngày giải quyết TTHC;

 

- Số TTHC và số VBQPPL kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, quy định mới: 0; Lý do, chỉ giảm số ngày giải quyết TTHC.

* Công tác xây dựng, ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ trong nội bộ:

+ Công văn số 733/STC-VP ngày 10/3/2020 về báo cáo đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính quý I/2020.

+ Công văn số 1799/STC-VP ngày 21/5/2020 V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCSN.

 + Công văn số 1688/STC-VP ngày 13/5/2020 V/v sử dụng phần mềm Phản ánh kiến nghị do Văn phòng Chính phủ triển khai.

Báo cáo số 539/BC-STC 

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang