Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 623
  • Trong tuần: 13 179
  • Trong tháng: 57 827
  • Tất cả: 1600464
Đăng nhập
Lượt xem: 469

Tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công Quý I năm 2021

Ngày 01/04/2021, Trung tâm Hành chính công ban hành Báo cáo số 06/BC-TTHCC về tình hình hoạt động quý I năm 2021 như sau:

Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh, Trung tâm đã thực hiện niêm yết Công khai tại trung tâm và trên trang Thủ tục hành chính đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia 1.477 TTHC. Tất cả các TTHC đã được các sở, ngành ban hành quy trình xử lý, giải quyết nội bộ và được Trung tâm cập nhật quy trình điện tử lên phần mềm một cửa điện tử để tiến hành tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Ngoài ra, trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã niêm yết 387 TTHC mức độ 3, 4 để tổ chức cá nhân tra cứu, thực hiện.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03 năm 2021

Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 3 năm 2021

Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận: 5.207 hồ sơ. Trong đó:

- Số lượng hồ sơ đã xử lý và trả kết quả: 6.415 hồ sơ.

- Số hồ sơ trả đúng và sớm hẹn: 6.395 hồ sơ.

- Số hồ sơ trễ hạn: 20 hồ sơ.

Lũy kế đến hết tháng 3 năm 2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 14.464 hồ sơ. Trong đó:

- Số lượng hồ sơ đã xử lý và trả kết quả: 15.800 hồ sơ.

- Số hồ sơ trả đúng và sớm hẹn: 15.759 hồ sơ.

- Số hồ sơ trễ hạn: 41 hồ sơ.

Trong tháng 3 năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 104 hồ sơ nộp theo nhóm của lĩnh vực thủy sản; xử lý và trả kết quả đúng hạn 100 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hạn. Lũy kế, trong quý I năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 168 hồ sơ lĩnh vực thủy sản theo nhóm.

Việc triển khai Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các Sở, ban, ngành và Bưu điện được thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả về căn bản được thực hiện theo đúng quy định. Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, trong quý I năm 2021 Trung tâm đã phối hợp tiếp nhận 16 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản tại địa phương (thành phố Phan Thiết: 04 hồ sơ, huyện Phú Quý: 04 hồ sơ, huyện Tuy Phong: 01 hồ sơ,  thị xã La Gi: 07 hồ sơ). Các hồ sơ được luân chuyển, xử lý theo quy định; giảm thời gian di chuyển cho người dân tại khu vực

Tính đến hết tháng 3 năm 2021, Bộ phận hỗ trợ đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ cho 04 doanh nghiệp đến liên hệ tìm hiểu đầu tư về lĩnh vực du lịch, mở rộng cơ sở sản xuát nước mắm, bất động sản. Ngoài ra, các viên chức chuyên trách của Trung tâm cũng đã phối hợp, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm đã phối hợp với các sở, ban, ngành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm. Căn cứ số liệu thu thập được tại các phiếu đánh giá, Trung tâm đã tổng hợp và báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả đánh giá giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tại Công văn số 12/TTHCC-HTĐT ngày 11 tháng 3 năm 2021. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tổng điểm đánh giá chung cao nhất đạt 17,95 điểm (xếp loại “Xuất sắc” và đạt mức độ “Rất hài lòng”); Sở Tài nguyên và Môi trường có tổng điểm đánh giá chung thấp nhất là 11,91 điểm (xếp loại “Khá”, đạt mức độ “Bình thường”).

Tình hình vận hành các trang thiết bị và phần mềm công nghệ thông tin : các trang thiết bị đầu tư phục vụ tốt cho công chức, viên chức Trung tâm cũng như tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính, phần mềm thường phát sinh lỗi nhưng đã được công chức, viên chức tại Trung tâm linh động khắc phục, hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

Tính đến hết tháng 3 năm 2021 đã có 64.592  lượt quan tâm, theo dõi và tương tác với Trung tâm hành chính công qua Zalo (tăng 6.778  lượt so với cuối tháng 02 năm 2021).

Tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh luôn được bảo đảm.

Nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra, Trung tâm vẫn tiếp tục triển khai các quy định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đề ra (công chức, viên chức của Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc); yêu cầu người dân đeo khẩu trang và khuyến khích việc vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn, tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn khi đến thực hiện thủ tục hành chính

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2021

- Tiếp tục triển khai đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019, Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019. Tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát, xếp hạng, đánh giá mức độ hài lòng trong việc thực hiện thủ tục hành chính quý II/2021 của các cơ quan, đơn vị theo quy định.

 - Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, kiện toàn sắp xếp mô hình Trung tâm phù hợp theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

 - Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết TTHC, nhất là các TTHC liên thông để khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn hoặc hồ sơ trả lại nhiều lần dẫn đến gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tiếp cận môi trường đầu tư của tỉnh và thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư dự án ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

 3. Kết quả giải quyết TTHC Quý 1/2021 và nhiệm vụ trong tháng 4/2021 của Sở Tài chính.

 Trong Quý I năm 2021, Sở Tài chính đã tiếp nhận 104 hồ sơ, trong đó:

- Đã xử lý 100 hồ sơ.

- Trả đúng hạn 100 hồ sơ.

- Trễ hẹn: 0 hồ sơ

- Đạt tỉ lệ đúng hạn 100%

 Nhiệm vụ trong tháng 4/2021: tiếp tục thực hiện tốt nội dung Kế hoạch số 14/KH-STC ngày 06/01/2021 của Sở Tài chính về Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2021.

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang