Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch đạt chuẩn An toàn về an ninh, trật tự
Lượt xem: 237
         Sáng 30/3, Phòng PA05 - Công an Bình Thuận đã trao Công nhận Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. Công nhận này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Anh Dũng ký tặng.

    Thực hiện Kế hoạch số 687/KH-BCĐ ngày 10/3/2022 của Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Kế hoạch về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Nghị quyết của Chi bộ về triển khai thực hiện xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, năm 2022, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (Trung tâm) đã thực hiện tốt nhiều nội dung về việc xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

    Cụ thể, trong công tác phối hợp, tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Trung tâm đã tổ chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế về xây dựng Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị được thực hiện tốt. Nội bộ đoàn kết; không có cán bộ, viên chức và người lao động phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội. Về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Trung tâm đã sửa đổi, bổ sung và quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị.

    Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đơn vị, Trung tâm đã thường xuyên phối hợp, báo cáo với cơ quan công an trên địa bàn việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh, trật tự của đơn vị. Đồng thời, 100%  Viên chức - Người lao động Trung tâm thực hiện ký cam kết giao ước thi đua thực hiện các nội quy, quy chế về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm, Viên chức - Người lao động chấp hành tốt các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương.

    Về công tác bảo vệ đơn vị và phòng cháy chữa cháy luôn được quan tâm hàng đầu. Thực hiện tốt việc phân công trực bảo vệ tài sản đơn vị vào các ngày lễ, tết và các đợt cao điểm trong năm theo quy định. Trang bị dụng cụ chữa cháy theo quy định. Trung tâm cũng đã thành lập đội Phòng cháy chữa cháy và tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Hầu hết cán bộ, viên chức và người lao động đều cài đặt và sử dụng App “Báo cháy 114”. Thông qua việc sử dụng App “Báo cháy 114” đơn vị đã nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn xảy ra.

    Thường xuyên phổ biến, quán triệt đến toàn thể Viên chức - Người lao động của đơn vị về công tác quốc phòng, an ninh thông qua các cuộc họp, sinh hoạt hàng tuần. Thông qua tổ chức Đảng, đoàn thể để phát huy sức mạnh, xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững mạnh, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn đơn vị.

    Đối với, công tác xây dựng lực lượng bảo vệ, lực lượng nòng cốt góp phần củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong đơn vị, Trung tâm thành lập Tổ nòng cốt xây dựng mô hình tự phòng, tự quản “Liên kết bảo đảm an ninh, trật tự tại đơn vị” và quy chế hoạt động của Tổ nòng cốt mô hình tự phòng, tự quản “Liên kết bảo đảm an ninh, trật tự tại đơn vị”. Việc xây dựng mô hình tự phòng, tự quản “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự tại đơn vị” nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự trong và ngoài khu vực đơn vị, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, khuyến khích Viên chức - Người lao động phát huy tính sáng tạo, năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân, đóng góp xây dựng để đơn vị phát triển bền vững.

    Đối với công tác xây dựng lực lượng bảo vệ, lực lượng nòng cốt góp phần củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, Trung tâm thường xuyên giữ liên lạc và thông tin công tác với lực lượng công an phụ trách đơn vị, cụ thể là các phòng PA03 và PV05 - Công an tỉnh nhằm kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo mới, các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và công tác quản lý cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã kiện toàn các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Ban nữ công, Đội dân quân tự vệ tại đơn vị… tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự.

    Có thể nói, trong năm 2022, Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo đơn vị, tổ chức công đoàn, đội Dân quân tự vệ đã thực hiện tốt công tác an toàn về an ninh trật tự.  Nhận thức của Viên chức - Người lao động trong đơn vị đã có chuyển biến tích cực, ý thức được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện và tuyên truyền đến mọi người xung quanh cùng thực hiện. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện nghiêm túc các tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”, góp phần giữ vững ổn định, đảm bảo an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước. Dịp này, Phòng PV05 - Công an tỉnh còn trao Quyết định phân loại khá “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 cho Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

Nguyên Vũ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 1773
  • Trong tuần: 18 206
  • Tháng hiện tại: 78 507
  • Tổng lượt truy cập: 1528015
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang