Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
Thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. 

    Cấp ủy, lãnh đạo Ban thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC, NLĐ) nội dung các văn bản có liên quan với hơn 254 lượt CCVC tham gia. Ban hành kế hoạch và quyết định phê duyệt danh sách CCVC có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; đồng thời, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện việc kê khai theo đúng quy định. Trong giai đoạn từ 03/01/2014 - 31/3/2023, đã tổ chức cho 153 lượt CCVC có nghĩa vụ kê khai tiến hành kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện việc công khai và báo cáo kết quả kê khai đảm bảo thời gian và yêu cầu của cơ quan kiểm soát tài sản. Hàng năm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về kiểm tra tính phù hợp các bản kê khai tài sản, thu nhập và công tác tổ chức triển khai thực hiện. Qua kết quả tự kiểm tra, việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các đối tượng có nghĩa vụ kê khai đều đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục. Việc nộp, lưu trữ, gửi các bản kê khai theo đúng quy định. Việc kê khai tài sản, thu nhập giúp cho đơn vị biết được tài sản, thu nhập nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó, phục vụ công tác quản lý CCVC, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng; đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm hoặc bị xử lý vi phạm trong việc kê khai.

    Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kê khai tài sản, thu nhập, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập sát với thực tế, dễ kiểm soát và khai thác. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kê khai tài sản, thu nhập, công tác báo cáo việc kê khai theo quy định. Xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm giải quyết các vấn đề như: Hướng dẫn kê khai; quản lý và tuân thủ việc kê khai; kiểm tra, xác minh các nội dung có liên quan; quản lý truy cập thông tin kê khai.../.

V.T. Nhung

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 443
  • Trong tuần: 11 965
  • Tháng hiện tại: 56 792
  • Tổng lượt truy cập: 2036354
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang