Kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, Người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Hội thảo đầu bờ giống Bắp lai mới, năng suất cao cho các hộ đồng bào DTTS.

    Trong những năm qua, thông qua thực hiện các Đề án:“Đẩy mạnh công tác phổ biến, đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”; “Giảm thiểu tình trạng hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2015-2020”; “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; “Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”…;. Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở và người có uy tín. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, Ban Dân tộc đã phối hợp tổ chức 06 lớp/190 người thuộc đối tượng 3,4 tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 38 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 20 lớp tuyên truyền “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; 04 lớp bồi dưỡng kiến thức về phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng cho người có uy tín; 84 lớp tập huấn kiến thức về phát triển kinh tế, nông nghiệp-nông thôn. Nội dung tập huấn ngắn gọn, xúc tích, phù hợp với từng đối tượng tập huấn. 

    Thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào ngày một nâng lên; tình hình vi phạm chính sách, pháp luật và đơn thư khiếu kiện vượt cấp giảm; các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, các tập tục lạc hậu trong lễ hội, ma chay từng bước được cải tiến, vệ sinh môi trường nhiều nơi đượ có cải thiện; tệ nạn xã hội, tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã giảm hẳn; tình hình an ninh, trật tự cơ bản giữ vững ổn định, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và ngày càng củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1003
  • Trong tuần: 12 464
  • Tháng hiện tại: 58 313
  • Tổng lượt truy cập: 2035792
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang