Chi bộ Ban Dân tộc thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025
Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng, từ đó, cấp ủy chi bộ, nhất là người đứng đầu luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nhiệm vụ được phân công của mỗi đảng viên. Theo đó, đã tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn…về công tác kiểm tra, giám sát cho toàn thể đảng viên và quần chúng trong chi bộ, cơ quan với nhiều hình thức phù hợp; đồng thời, đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch công tác tự kiểm tra giám sát của chi bộ theo nhiệm kỳ, hàng năm đúng yêu cầu của cấp trên. 

    Trong giữa nhiệm kỳ, chi bộ đã tổ chức 06 cuộc kiểm tra/10 đảng viên; tổ chức giám sát thường xuyên 100% đảng viên. Các đối tượng được kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, thời gian yêu cầu. Tập thể đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong việc nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, hạn chế và những vấn đề cần lưu ý của đối tượng được kiểm tra, giám sát. Sau tổ chức lấy ý kiến, Chi bộ đã ban hành Kết luận theo đúng quy định. Thông qua kết quả tự kiểm tra, giám sát, hầu hết đảng viên và quần chúng đều thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ chỉ và các nội quy, quy chế quy định; thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn bó và có thái độ ứng xử trong quan hệ.

    Việc thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên được chi bộ thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Cấp ủy chi bộ thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của đảng viên có khuyết điểm vi phạm để đề nghị hình thức kỷ luật thích hợp, đúng quy trình, quy định. Hầu hết đảng viên đều nhận thức những khuyết điểm của mình và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, không để tái diễn.

    Tuy nhiên, việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình có lúc, có việc hiệu quả chưa cao; một số ít đảng viên vẫn còn e dè, chưa chủ động trong phát biểu đóng góp xây dựng. 

    Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chương trình, kế hoạch của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hàng năm đã ban hành. Cấp ủy chi bộ tiếp xác định những nhiệm vụ trọng tậm cần tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, cụ thể.

    Một là, tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn… về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến toàn thể đảng viên và CC,VC,NLĐ của chi bộ, cơ quan. 

    Hai là, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch tự kiểm tra giám sát hàng năm của Chi bộ. Chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch đã xây dựng; tăng cường thêm các cuộc kiểm tra, giám sát đảng viên; chú trọng nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết các đơn, thư tố cáo thuộc thẩm quyền (nếu có).

    Ba là, lãnh đạo cơ quan, Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng năm./.

Thùy Trang

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 472
  • Trong tuần: 11 994
  • Tháng hiện tại: 56 821
  • Tổng lượt truy cập: 2036383
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang