Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2023. Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện; trong đó, tập trung vào 08 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo triển khai trong năm 2023. 

    Về nhận thức số. Tổ chức hoạt động tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận (ngày 10/10); Tăng cường tin, bài về chuyển đổi số trên Trang Thông tin điện tử của Ban…

    Thể chế số. Xây dựng các Kế hoạch về chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Ban hành văn bản đề nghị CC,VC,NLĐ tích cực sử dụng các dịch vụ công của tỉnh khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính…

    Hạ tầng số. Phát triển hoàn thiện hạ tầng mạng nội bộ đảm bảo an toàn thông tin mạng và sử dụng giao thức mạng thế hệ mới IPv6. Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị số phục vụ xử lý công việc chuyên môn.

    Dữ liệu số. Thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật đầy đủ, kịp thời CSDL về văn bản quy phạm pháp luật; CSDL về Cán bộ, CC,VC; CSDL khiếu nại, tố cáo…

    Nền tảng số và nhân lực số. Tiếp tục sử dụng khai thác hiệu phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; thư điện tử công vu. Tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ CC,VC của cơ quan, đơn vị…

    An toàn thông tin mạng. Xác định và phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát. Đầu tư phần mềm diệt virus có bản quyền cho 100% máy tính của cơ quan. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và các nội dung đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

    Chính quyền số. Tiếp tục chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện lưu trữ hồ sơ công việc điện tử theo quy định. Cung cấp đầy đủ thông tin lên Trang Thông tin điện tử Ban đảm bảo theo yêu cầu tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

    Kinh tế số và Xã hội số. Đăng tải tin bài, video clip,… tuyên truyền về kinh tế số, xã hội số trên Trang thông tin điện tử của Ban./.

D. Huyền

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1091
  • Trong tuần: 29 766
  • Trong tháng: 119 012
  • Tất cả: 1710645
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang