UBND HUYỆN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 10/2022/TT-BNV NGÀY 19/12/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

      Ngày 09/02/2023, Chủ tịch UBND huyện có Công văn  số 266/UBND-NV chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu theo chỉ đạo của Sở Nội vụ tại Công văn số 3173/SNV-TDĐT&VTLT ngày 28/12/2022 về việc triển khai thực hiện quy định về thời hạn bảo quản tài liệu.

Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023 thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để thực hiện. Đồng thời, căn cứ các quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BNV, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng, ban hành mới quy định về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của đơn vị theo hướng dẫn, như: Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của đơn vị (Thực hiện theo quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 10/2022/TT-BNV); Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (Thực hiện theo quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 10/2022/TT-BNV); Thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành: Do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực đó quy định.

Đối với tài liệu hình thành trong hoạt động của đơn vị nhưng chưa được quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BNV thì các cơ quan, đơn vị căn cứ thời hạn bảo quản của tài liệu tương ứng để xác định.

                                                                          

   Nguyễn Ngạn-PNVTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 42
  • Hôm nay: 5312
  • Trong tuần: 20 343
  • Tháng hiện tại: 70 250
  • Tổng lượt truy cập: 1186579
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang