image banner
UBND huyện triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023

          Chủ tịch UBND huyện vừa ban hành Công văn triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023. Trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao, năm 2023, huyện Hàm Thuận Bắc sẽ vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa 800 triệu đồng, trong đó, cấp huyện vận động  520 triệu đồng.  Cấp xã vận động  280 triệu đồng.

          Phạm vi vận động. Cấp huyện là các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp huyện trực tiếp quản lý. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện và cơ quan Công an huyện. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn huyện. Cấp xã là cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý.

Mức vận động. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động ở các cơ quan, đơn vị đóng góp 01 ngày lương. Các tổ chức, doanh nghiệp thì tùy vào tình hình kinh phí của đơn vị. Người dân đóng góp theo tinh thần tự nguyện.

Riêng 03 xã Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ huyện không giao chỉ tiêu nhưng để có nguồn kinh phí chủ động thực hiện nhiệm vụ chăm lo đối tượng người có công với cách mạng tại địa phương, UBND huyện giao cho UBND các xã tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, tham gia ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa của xã trên tinh thần tự nguyện.

Thời gian vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023 từ ngày 01/3/2023 và kết thúc vào ngày 27/7/2023.

                                                                                                                                                                                                                   Thành KhoaTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang