image banner
TIẾP TỤC KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN
                                                         

Để kiểm tra việc triển khai kế hoạch CCHC năm 2022, kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục tổ chức kiểm tra (đợt 2) các xã, thị trấn: Đa Mi, Hồng Liêm, Hồng Sơn, Hàm Hiệp, Thuận Minh, Hàm Phú, Thuận Hòa, Ma Lâm, Phú Long, Hàm Trí bắt đầu trong tháng 6/2022.

          Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 477/UBND-NV ngày 10/3/2022 về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI và các kiến nghị của Sở Nội vụ qua kiểm tra một số nội dung về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh tại huyện Hàm Thuận Bắc; tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo 100% hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cập nhật, xử lý kết quả giải quyết hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Việc khắc phục hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; việc thực hiện các hình thức công khai thủ tục hành chính; việc rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính; tình hình tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích tại địa phương; kết quả triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Tiến độ triển khai Đề án nâng cấp Bộ phận một cửa cấp xã trong giai đoạn 2 theo hướng hiện đại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh…

                                                  Phòng Nội vụ huyện

 TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang