SỞ NỘI VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
   

Thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (PAR Index, gọi tắt là CCHC) đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; ngày 25/8/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 1918/KH-SNV về khảo sát điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với mục đích thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan để đánh giá về kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh và xem xét, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối tượng khảo sát là cán bộ, công chức tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan, khảo sát trên 05 nội dung: (1) Khảo sát đánh giá về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. (2) Khảo sát đánh giá về cải cách bộ máy hành chính. (3) Khảo sát đánh giá về cải cách chế độ công vụ. (4) Khảo sát đánh giá về cải cách tài chính công. (5) Khảo sát đánh giá về xây dựng chính quyền điện tử.

Mỗi câu hỏi khảo sát có 3 mức tương ứng đánh giá. Điểm số ở mỗi câu hỏi nội dung đánh giá được quy đổi xác định theo công thức: (Số ý kiến đánh giá mức 1 * điểm tối đa + Số ý kiến đánh giá mức 2 * điểm trung bình + Số ý kiến đánh giá mức 3 * 0)/Tổng số ý kiến đánh giá.

Dự kiến thực hiện từ ngày 31/8/2022 - 30/9/2022. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán thực hiện công tác CCHC hàng năm của Sở Nội vụ.

Để tạo thuận lợi cho đối tượng khảo sát thể hiện ý kiến của mình; đồng thời đảm bảo tính chính xác, khách quan theo yêu cầu; tùy tình hình thực tế, Sở Nội vụ đang xem xét triển khai các phương pháp khảo sát sau: 1. Sử dụng ứng dụng Google Biểu mẫu và phối hợp công chức theo dõi CCHC tại các sở, ban, ngành, địa phương để phát phiếu, thu phiếu khảo sát theo địa chỉ mail công vụ cung cấp của đối tượng được lấy ý kiến. 2. Chuyển phiếu khảo sát cho đối tượng khảo sát kèm theo phong bì có ghi địa chỉ nơi nhận để gửi phiếu và thu hồi phiếu khảo sát. 3. Gặp trực tiếp từng đối tượng khảo sát để phát phiếu, hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu.  

                                                  Phòng Nội vụ huyện

 TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 159
  • Hôm nay: 1688
  • Trong tuần: 26 701
  • Tháng hiện tại: 77 296
  • Tổng lượt truy cập: 1197422
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang