image banner
Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân
 

          Chủ tịch UBND huyện vừa chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

          Qua đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện tốt quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để có biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến sâu rộng trong tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

          Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo định kỳ; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh không để kéo dài, phức tạp, trong đó tập trung giải quyết các lĩnh vực liên quan đến quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản nhằm qua đó nắm chắc tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời hoặc đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng giải quyết đối với các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp xã và các cơ quan, ban, ngành của huyện nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác này; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Tiếp tục rà soát, xem xét, bố trí công chức, viên chức được giao nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo; đồng thời, quan tâm bố trí, sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ giải quyết nhiệm vụ được giao hiệu quả và chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu về công tác xử lý, phân loại đơn thư để quá trình giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp công chức sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bố trí địa điểm tiếp công dân, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân nhằm phục vụ tốt công dân khi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

                                                                      Thành KhoaTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !