Đồn Biên phòng Tân Thành tổ chức Lễ phát động “Phong trào thi đua yêu nước” năm 2023

Sáng ngày 22/02/2023, Đồn Biên phòng Tân Thành đã tổ chức Lễ phát động “Phong trào thi đua yêu nước” năm 2023.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Đồn Biên phòng Tân Thành đã quán triệt nội dung nhiệm vụ và các chỉ tiêu thực hiện công tác biên phòng năm 2023. Trong đó trọng tâm là: Tiếp tục tổ chức quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục Chính trị BĐBP về công tác thị đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, gắn phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

 Quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 06/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng năm 2023 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp, biện pháp thiết thực hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức và về trước thời hạn tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 đã đề ra, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương Bình Thuận”. Nêu cao truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”, chăm lo, phụng dưỡng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, mô hình giúp dân, các Cuộc vận động do trên, địa phương và đơn vị phát động.

 Quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình trên bờ, trên biển, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép..., phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của dân tộc, Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

 Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Vận động quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân trên địa bàn; tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Biên phòng, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025. Coi trọng xây dựng cả điển hình toàn diện và điển hình từng mặt, nhất là điển hình trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai. Thường xuyên kiểm tra và thực hiện chế độ chính sách khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Ngay sau phát động “Phong trào thi đua yêu nước” năm 2023 của lãnh đạo Đồn Biên phòng Tân Thành, đại diện Đội Vũ trang, Đội Trinh sát, Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đội Tham mưu - Hậu Cần, Đội Kiểm soát hành chính, Đội vận động quần chúng và Trạm Kiểm soát Mũi điện Kê Gà đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu trong “Phong trào thi đua yêu nước” năm 2023.

Thông qua “Phong trào thi đua yêu nước” năm 2023 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, ý chí, khát vọng của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện có hiệu quả công tác Biên phòng, xây dựng đơn vị, xây dựng chi bộ vững mạnh; nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

                                                                             Minh Tuyến

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !