Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hàm Thuận Nam họp định kỳ quý IV/2022

Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hàm Thuận Nam tổ chức họp định kỳ quý IV/2022. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hàm Thuận Nam ( BĐD HĐQT NHCSXH).

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chí Mai Thị Ngọc Ảnh kiêm Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện nhấn mạnh: Năm 2022, mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh của người dân, các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của NHCSXH và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ PGD NHCSXH huyện đã thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

Đến 31/12/2022, Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 387,8 tỷ đồng, tăng 67,5 tỷ đồng so với cuối năm 2021; trong đó vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương huyện đạt 8,2 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến cuối năm 2022 của 14 chương trình tín dụng chính sách là 387,59 tỷ đồng với gần 11 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, tăng 67,55 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 21,15% so với năm trước, hoàn thành 100 kế hoạch giao năm 2022. Đặc biệt, PGD NHCSXH huyện đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15. Đến ngày 31/12/2022, PGD NHCSXH huyện đã thực hiện giải ngân các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt trên 21 tỷ đồng. Giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất hơn 134,95 tỷ đồng, cho trên 4 nghìn khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tổng số tiền hỗ trợ là 1,22 tỷ đồng của 4.504 món vay. Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,23% trên tổng dư nợ.

Năm 2022, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 4.125 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH với số tiền giải ngân 145,5 tỷ đồng, trong đó có 585 hộ vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trồng trọt với số tiền 32 tỷ đồng; thu hút, tạo việc làm cho 842 lao động với số tiền 41,54 tỷ đồng; giúp 229 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 5.261 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn với số tiền 52,57 tỷ đồng, giúp cho 62 hộ vay chuyển đổi nghề theo Nghị định 28/NĐ-CP với số tiền 5,18 tỷ đồng ... góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, yêu cầu trong thời gian tới Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện triển khai kịp thời những chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng, đặc biệt thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách thông qua kế hoạch tổ chức “Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”; Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2023, khẩn trương giải ngân vốn ngay từ đầu năm theo chỉ tiêu thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng 2% được NHCSXH giao; tiếp tục đẩy mạnh triển khai giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và kịp thời hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác ủy thác và phối hợp với NHCSXH huyện trong việc chuyển tải nguồn vốn có hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời và tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

                    Ngọc Minh

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang