Giới thiệu chung

 

Giới thiệu chung huyện Đức Linh

Đức Linh nằm trên ranh giới vùng Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ của Việt Nam, là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận. Trong tỉnh Bình Thuận, Đức Linh chỉ giáp với huyện Tánh Linh về phía Đông và Đông Nam. Đức Linh nằm tại ngã ba ranh giới giữa Bình Thuận với hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Phía Bắc giáp huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng; Phía Tây và Tây Nam giáp các huyện của tỉnh Đồng Nai: Tân Phú (phía Tây Bắc), Định Quán (phía Tây) và Xuân Lộc (phía Tây Nam).

Huyện Đức Linh thuộc tỉnh Bình Thuận (trước đây là quận Hoài Đức thuộc tỉnh Bình Tuy) được thành lập khá muộn so với lịch sử phát triển chung của đất nước, nhưng đây lại là mảnh đất hội tụ nhân dân từ nhiều vùng trong cả nước. Diện tích: 534,912 km2. Dân số: 138.987 người/33.339 hộ (số liệu thông kê đến tháng 11/2019). Huyện Đức Linh có 10 xã (Đông Hà, Trà Tân, Tân Hà, Đức Hạnh, Đức Tín, Nam Chính, Vũ Hòa, Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai) và 2 thị trấn (Đức Tài, Võ Xu)

Cùng với những người dân tộc thiểu số (K’ho, Chơ ro) sinh sống lâu đời tại địa phương, còn có đồng bào Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số: Khơ me, Chăm, Mường, Nùng, Rục, Sán chỉ, Sán dìu, Tày, Thái, Thổ, Hoa,... đến từ các tỉnh thành khác. Trước năm 1975, đa phần là nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, một số ít từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,… Sau năm 1975, theo yêu cầu phát triển đất nước, nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh từ miền Trung, miền Bắc đến xây dựng kinh tế mới làm ăn sinh sống. Dù từ đâu đến, mọi người đều đoàn kết, chung sức chung lòng góp phần tích cực vào công cuộc kháng chiến cứu nước và phát triển kinh tế - xã hội, làm cho quê hương Đức Linh ngày càng văn minh, giàu đẹp, khẳng định truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhân dân Đức Linh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện đã vượt qua muôn ngàn gian khổ hy sinh, đứng lên giải phóng quê hương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miến Nam, thống nhất đất nước, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang