Tạm hoãn việc tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người

937cvub.signed.pdfipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang