UBND huyện triển khai công tác Phòng, chống bạo lực học đường trong các đơn vị trường học năm học 2020 - 2021

         Nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về bạo lực học đường trong các đơn vị trường học năm học 2020 - 2021 trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ban hành kế hoạch Phòng, chống bạo lực học đường trong các đơn vị trường học năm học 2020 - 2021. Theo đó, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện cần thực hiện tốt các yêu cầu sau: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo và người học về phòng, chống bạo lực học đường; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, rèn kỹ năng sống cho học sinh. Công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có học sinh bị tác động bởi bạo lực học đường. Xây dựng và triển khai bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

          Theo đó, một số nhiệm vụ và giải pháp được triển khai gồm:

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường, gia đình học sinh và cộng đồng dân cư về các nội dung như: ý thức chấp hành pháp luật và mối nguy hiểm, hậu quả của bạo lực học đường, thông qua đó nêu cao trách nhiệm trong việc phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường.

          - Trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống bạo hành trẻ em cho học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường và gia đình học sinh.

          - Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh, cam kết với nhà trường về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục, tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện; tổ chức ký cam kết giữa nhà trường đến gia đình học sinh và các tổ chức khác trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

          - Tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

          - Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường, như: Hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát và các hình thức khác,…Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường.

          Đồng thời, giao trách nhiệm Phòng văn xã huyện là cơ quan Thường trực, giúp UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các đơn vị trường học thuộc huyện và tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực.

          Nội dung Kế hoạch số 17: Tại đây.

                                                                                                                Ngọc Phú

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 3599
  • Trong tuần: 40 458
  • Tháng hiện tại: 126 431
  • Tổng lượt truy cập: 1627248
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang