Sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng xã Long Hải đối với tín dụng chính sách xã hội và hiệu quả từ nguồn vốn của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014

Cấp ủy Đảng ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trong những năm qua, cấp ủy Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm thống nhất về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật với hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Qua đó, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhất là trong giai đoạn hiện nay.  

Việc thực hiện chủ trương huy động vốn được quan tâm thực hiện tốt, cụ thể đã tuyên truyền, vận động tổ viên dành dụm chi tiêu, hăng hái thực hành tiết kiệm góp vốn xoay vòng. Trong 5 năm qua, đã huy động tiền gửi 4,533 tỷ đồng, tăng hơn so với các năm về trước; tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt từ 99% trở lên.

Chỉ đạo chính quyền phối hợp với các đoàn thể xã thường xuyên nghiên cứu, cụ thể hóa kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, đồng thời, tiến hành xét cho vay ưu tiên gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện trồng trọt, chăn nuôi, các đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên đang cần làm kinh tế, làm giàu chính đáng….

Chỉ đạo Ngân hàng chính sách huyện đã phối hợp các đoàn thể xã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; làm tốt công tác hỗ trợ vốn, giống để phát triển sản xuất, thuốc phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi... để giúp cho các hộ dân ổn định và an tâm sản xuất, từng bước góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện có năng suất, chất lượng với mục đích giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Đảng đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; về việc giảm lãi suất cho vay chương trình hộ nghèo và một số chương trình tín dụng chính sách khác. Vận động đoàn viên, hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Hình thức tuyên truyền thông qua việc sinh hoạt Ban Chấp hành các đoàn thể, chi, tổ Hội, họp tổ Tổ tiết kiệm vay vốn và lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền, tập huấn của các đoàn thể, trên hệ thống truyền thanh xã. Từ đó đoàn viên, hội viên đã nhận thức sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với chương trình cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thường xuyên tổ chức nêu gương, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ủy thác.

Cấp ủy Đảng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể luôn làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu kinh tế của gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mang lại nhiều kết quả, cụ thể: Xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, điển hình như: “Trồng rau an toàn”, “chăn nuôi heo”, “Mít siêu sạch”, Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”  đã tạo được sức lan toả tích cực trong cng đồng dân cư.

Nhìn chung, trong 05 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội được sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể xã triển khai thực hiện có hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI), đa số nguồn vay các chương trình hiện đang phát triển tốt góp phần giúp hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, giúp tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, giúp các hộ khó khăn yên tâm ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội.

Ngân hàng chính sách huyện (Admin) 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 145
  • Hôm nay: 2182
  • Trong tuần: 37 862
  • Tháng hiện tại: 121 934
  • Tổng lượt truy cập: 1619573
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang