Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

Ngày 08/11/2019, thay mặt Ban Bí thư,đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 208-QÐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Theo đó, Ban Bí thư quy định trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Ðảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vàmột số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chínhquyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở. Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Ðảng và lịch sử đảng bộ địa phương. Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách… cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học…

Về tổ chức bộ máy,trung tâm chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm), một số phó giám đốc và giảng viên chuyên trách; biên chế từ 4 đến 6 người, thuộc biên chế của các cơ quan đảng của cấp ủy cấp huyện, do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, tổng số dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Ban Bí thư Trung ương Đảng giao trách nhiệm Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Quy địnhnày; kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Bíthư.

Quy định có hiệu lực từngày ký và thay thế Quyết định số 185-QÐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).

                                                                                                  KỲ DANH

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 3478
  • Trong tuần: 40 337
  • Tháng hiện tại: 126 310
  • Tổng lượt truy cập: 1627127
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang