Đảng bộ quân sự huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020

Chiều ngày 16/01/2020, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2019. Tham dự hội nghị tổng kết có tất cả các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự huyện Phú Quý, cấp ủy, bí thư, phó bí thư 08 chi bộ trực thuộc và 71 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự huyện.

Năm 2019, quán triệt Nghị quyết và Chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT huyện khắc phục mọi khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ, cụ thể: Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương; chỉ đạo tổ chức diễn tập Chỉ huy-Cơ quan, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ngũ Phụng, diễn tập chiến thuật đạt kết quả tốt; tổ chức tốt Hội trại tòng quân, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019; làm tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2019[1]; phối hợp tham mưu thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên địa bàn[2]; thường xuyên kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng; tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết đạt được mục đích, yêu cầu đề ra[3]; lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả, bảo vệ an toàn các cao điểm, các sự kiện chính trị của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động khắc phục khó khăn, có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng, hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện và nội dung luyện tập, diễn tập năm 2019; tổ chức, tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra, hội thi, hội thao và đạt kết quả cao[4]; thực hiện tốt Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; tuyên truyền làm theo “Lời Bác Hồ dạy Ngày này năm xưa” có nhiều sáng tạo; phối hợp tăng cường thông tin, định hướng cho LLVT và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng, vấn đề phức tạp, nhạy cảm; “Lực lượng 47” hoạt động tích cực, hiệu quả[5]; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020, phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” và sâu mô hình “LLVT huyện tăng cường đoàn kết với tôn giáo”, phong trào thi  đua“Ngành Hậu cần làm theo Lời Bác Hồ dạy”; phối hợp tham mưu tổ chức tốt gặp mặt, giao lưu với chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện với nhiều sáng tạo, đạt hiệu quả[6]; thăm các cơ sở tôn giáo trên địa bàn[7], triển khai xây tặng 01 “Nhà tình nghĩa Quân – dân” cho đồng bào tôn giáo có khó khăn; thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, chính sách cho các đối tượng và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện[8]; hoạt động phối hợp, kết nghĩa với các cơ quan, tổ chức được tăng cường, đúng quy chế; tham mưu, phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo dân vận trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh[9]; tích cực chỉ đạo xây dựng Ban CHQS xã Vững mạnh toàn diện trong xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ; phát huy tốt vai trò của Hội đồng quân nhân, Đoàn thanh niên; thực hiện tốt công tác bảo vệ - an ninh gắn với xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; rà soát, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ.

Quán triệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên, triển khai chặt chẽ nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong Đảng bộ, LLVT huyện; chủ động rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020; hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt việc “nêu gương”, “gương mẫu” trong cán bộ, đảng viên; kịp thời rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Các tổ chức đảng phát huy vai trò lãnh đạo, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới trong các lực lượng[10]; triển khai thực hiện đồng bộ mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” và thực hiện tốt mô hình “Học tập chi bộ bạn”; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên chặt chẽ, đúng quy định[11]. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 109 của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý trực thuộc Ban CHQS huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020[12]; công tác xét, đề nghị điều động, bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ, đúng quy chế, quy định; chuẩn bị tốt nhân sự gắn với rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thực hiện chặt chẽ, hiệu quả[13]; thực hiện đúng quy chế phối hợp trong kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị tổng kết, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Quý đã tặng Giấy khen cho 02 chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở và 12 đảng viên đạt xuất sắc tiêu biểu cấp cơ sở năm 2019; đề nghị ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 01 đảng viên đạt xuất sắc tiêu biểu cấp trên cơ sở năm 2019.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, đồng chí Thượng tá Phạm Văn Soái – Huyện ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện đã triển khai một số nhiệm vụ chính trị trung tâm và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2020 với 04 nội dung cụ thể như sau:

          Một là, lãnh đạo quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020; tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ các lực lưọng theo Nghị định 03, Nghị định 133 của Chính phủ, giữ vững an ninh trật tự, tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống. Tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu; hoàn thành công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án Dân quân và xây dựng Ban CHQS xã Vững mạnh toàn diện. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 333 của Tư lệnh Quân khu; Nghị quyết số 542 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông trong Đảng bộ, LLVT tỉnh. Tiến hành đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong quản lý kỷ luật, duy trì nền nếp chính quy và đảm bảo an toàn về mọi mặt; kiên quyết không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; vi phạm kỷ luật thông thường xuống dưới 0,3%. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính quân sự. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; trên 95% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính theo yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thụ hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị 40 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đầy đủ các chế độ quy định, quan tâm nâng cao đời sống bộ đội. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, mạnh mẽ ở cơ quan, các đơn vị.

          Hai là, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện phong trào “03 tăng cường” và mô hình “05 không, 03 phát huy”, “03 nhất”. Thực hiện tốt phong trào thỉ đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các đợt thi đua, trọng tâm là: Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thẳng”, đẩy mạnh phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết họp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích. Thực hiện tốt nội dung đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân biến và đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ phương tiện tàu thuyền, ngư dân không vỉ phạm vùng biển nước ngoài”, “Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho dân quân thường trực” và mô hình “LLVT huyện tăng cường đoàn kết với tôn giáo”. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của “Ban chỉ đạo 94”, “Lực lượng 47”, chủ động đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hoà bình” và các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, nhất là trên Internet, mạng xã hội.

          Ba là, tổ chức chỉ huy các cấp và tổ chức Đoàn Thanh niên thường xuyên được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quân nhân; 100% cán bộ chủ trì và 85% cán bộ còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức Đoàn Thanh niên hoạt động đúng chức năng, hiệu quả; có từ 95% trở lên tổ chức Chi đoàn đạt vững mạnh, trong đó có 45% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc, Đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc.

          Bốn là, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. Thực hiện tốt “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020: Nâng cao năng lực, hiệu quả tham, mưu về công tác quổc phòng địa phương; Nâng cao chất lượng và hiệu quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội; Xây dựng và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì.      Nhằm phát huy cao nhất năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức ký kết thi đua đối với 08 chi bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và công tác xây dựng tổ chức đảng năm 2020; qua ký kết thi đua tất cả 08 chi bộ trực thuộc đều quyết tâm đăng ký thi đua đạt danh hiệu chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở năm 2020.

          Tin tưởng rằng, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và với tinh thần đăng ký thi đua sôi nổi của các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, cũng như toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, năm 2020 Đảng bộ, LLVT huyện Phú Quý sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra về công tác quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

                                                          NGUYỄN VIẾT XUÂN

                                      Trợ lý Chính trị, Ban CHQS huyện Phú Quý


[1] Toàn huyện có 30 học sinh đăng ký, 28 đủ điều kiện dự thi, 08đ/c HSQ-BS đăng ký và đủ điều kiện dự thi; đề nghị cử tuyển 05đ/c HSQ-BS; Kết quả: Có 11 học sinh trúng tuyển ĐH Quân sự năm 2019, 05đ/c HSQ-BS được cử tuyển đào tạo CĐ, TC Quân sự năm 2019, tỷ lệ trúng tuyển đạt 30,56%; tăng 16,56% so với năm 2018.

[2] Cử 21đ/c tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng 4 và đối tượng khác được 1.681 người, đạt 100%

[3] Tổ chức Hội nghị quân chính quý I,  6 tháng, 9 tháng; tổng kết 10 năm xây dựng nền QPTD.

[4] Giải III toàn đoàn Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi, Giải II toàn đoàn Hội thao khối cơ quan, Giải nhất toàn đoàn Hội thao khối đơn vị trực thuộc; tham gia kiểm tra CHT, CTV do Quân khu tổ chức đứng thứ 04/109.

[5] Chỉ đạo tuyên truyền lời Bác Hồ dạy trên mạng xã hội, Zalo, facebook hằng ngày, tạo hiệu ứng lan tỏa tốt, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, DQTV, DBĐV và nhân dân quan tâm, học tập và làm theo.

[6] Với 85 đại biểu tham dự, có 65 đại biểu là chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo.

[7] Đảng ủy, Ban CHQS huyện thăm Giáo xứ Phú Quý, Nhà thờ Tin Lành Phú Quý, Ban trị sự GHPG huyện; phối hợp các cơ quan, đơn vị thăm, tặng quà 10 cơ sở thờ tự, tôn giáo nhân các ngày lễ trọng của các tôn giáo.

[8] Đề nghị cấp thẻ BHYT cho 68 thân nhân cán bộ và 48 cán bộ; giải quyết trợ cấp thai sản cho 01đ/c cán bộ với số tiền 2.780.000đ; giải quyết chính sách cho các đối tượng theo Thông tư 09 và Nghị định 95 với số tiền 22.400.000đ; giải quyết quỹ “Hũ bít đồng đội” của đơn vị với số tiền 19.600.000đ; tặng quà nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ với số tiền 7.000.000đ; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, các đơn vị kết nghĩa, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn với số tiền trên 5.500.000 đồng; tổ chức gặp mặt và tặng quà cho chị, em là vợ của cán bộ ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) với số tiền 12.400.000đ; tổ chức Đêm văn nghệ nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6) và vui Tết Trung thu cho các cháu là con em của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện với số tiền 17.800.000đ; giải quyết cho 02 chiến sĩ là đồng bào có đạo về vui tết theo phong tục, tập quán của dân tộc.

[9] Làm công tác dân vận-TTĐB, tuyên truyền biển đảo. Tuyên truyền cho DQTV, DBĐV và ngư dân không đánh bắt, thu mua hải sản xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Tham gia lao động giúp dân, tổng dọn vệ sinh… phát động phong trào trồng cây nhớ Bác.

[10] Kết nạp 37/27 đảng viên, đạt 137,04% kế hoạch năm; trong đó: Bộ đội thường trực: 16; DQTV: 20 (riêng DQ: 04); DBĐV (SQDB): 01.

[11] Năm 2019: Đảng ủy, Đảng bộ HTTNV, 02 chi bộ trực thuộc HTXSNV đạt 25%, 06 chi bộ trực thuộc HTTNV đạt 75%, 02 chi ủy trực thuộc HTXSNV đạt 40%, 03 chi ủy trực thuộc HTTNV đạt 60%, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 13 đảng viên HTXSNV đạt 17,81% (tăng 0,31% so với năm 2018), 60 đảng viên HTTNV đạt 81,08%.

[12] Đưa ra khỏi quy hoạch 13đ/c, bổ sung vào quy hoạch 12đ/c, điều chỉnh quy hoạch 10đ/c.

[13] Tổ chức kiểm tra đối với Chi bộ Đại đội 4, Chi bộ Đại đội 6 và 04đ/c cấp ủy viên thuộc Chi bộ Đại đội 4, Chi bộ Đại đội 6 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo UBKT Đảng ủy tổ chức kiểm tra 01 chi bộ (Đại đội 1, Tham mưu) về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thu, chi đảng phí; chỉ đạo UBKT Đảng ủy giám sát Chi bộ Đại đội 3 và Chi bộ Đại đội 5 khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm tra 67/88 đảng viên, chiếm 76,14% so với tổng số đảng viên; có 21 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, chiếm 87,5% so với tổng số cấp ủy viên các cấp, qua kiểm tra đã kết luận không có đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 3400
  • Trong tuần: 40 259
  • Tháng hiện tại: 126 232
  • Tổng lượt truy cập: 1627049
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang