UBND huyện triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19, nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, người lao động, góp phần ổn định xã hội trên địa bàn huyện; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo kinh phí hỗ trợ đến tận tay các đối tượng, người lao động trong thời gian sớm nhất, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Theo đó, nội dung hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ cho các nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hỗ trợ cho người lao động bị dừng việc, mất việc làm, Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; Hỗ trợ cho người sử dụng lao động…

Kế hoạch giao các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục hồ sơ; rà soát, tổng hợp, lập danh sách các nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ và tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định.

                                            Ngọc Phú

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 4517
  • Trong tuần: 40 026
  • Trong tháng: 120 678
  • Tất cả: 1611452
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang