¬Chấn chỉnh việc chia sẻ thông tin trái quy định trên mạng xã hội

Chúng ta đều nhận biết, mạng xã hội là kênh chuyển tải thông tin nhanh chóng, phong phú, đa dạng và đa chiều, là diễn đàn để công chúng có cơ hội chia sẻ những thông tin hay, đóng góp ý kiến tốt cho cộng đồng và xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội cũng ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập. Các đối tượng phá hoại, các thế lực thù địch lợi dụng internet và các trạng mạng xã hội để phát tán những thông tin bịa đặt, sai trái, thù địch, xấu độc với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chính vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, động viên, giáo dục, kịp thời chấn chỉnh việc chia sẻ thông tin trái quy định trên mạng xã hội; qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ hơn, ý thức, trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội theo hướng tích cực, không đăng tải, chia sẻ thông tin trái quy định trên các trang mạng xã hội; không để các thế lực thù địch lợi dụng, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn địa phương.

Nhằm chấn chỉnh việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đăng tải, chia sẻ thông tin trái quy định trên các trang mạng xã hội; thiết nghĩ các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận về thông tin sai sự thật, thông tin chưa đầy đủ, thông tin phản động, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Khuyến khích việc đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng. Nghiên cứu đưa nội dung thực hiện việc đăng, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội vào quy định của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân sử dụng internet và các mạng xã hội để đăng tải những tin bài sai sự thât, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xấu độc, gây tâm lý hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cơ quan chức năng kịp thời định hướng nội dung, tổ chức thông tin nhanh, kịp thời cung cấp thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, của địa phương cho các cơ quan thông tấn, báo chí, thông tin, tuyên truyền; cung cấp những luận cứ, thông tin chính xác, đầy đủ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật về chủ trương, chính sách và tình hình của địa phương trên mạng xã hội. Xây dựng, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, Nhà nước, các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác; quy trình, biện pháp tiếp cận thông tin, xử lý thông tin và sử dụng thông tin để phản bác lại các luận điệu sai trái trên mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng thời điểm, đối tượng, nội dung và mục tiêu đặt ra.

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân sử dụng, khai thác mạng xã hội hiệu quả, lành mạnh, thiết thực, đúng quy định của pháp luật. Khuyến khích sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đăng tải, quảng bá về hình ảnh, nét đẹp về đời sống, văn hóa, con người, truyền thống lịch sử, địa lý, sự phát triển về kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương./.

                                                                                                 KỲ DANH

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 3397
  • Trong tuần: 40 256
  • Tháng hiện tại: 126 229
  • Tổng lượt truy cập: 1627046
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang