Đảng bộ Quân sự huyện Phú Quý: hoàn thành thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân huyện ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh (QP, AN) được củng cố, tăng cường; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, là huyện đảo ở xa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên thay đổi, đa số còn trẻ, ít kinh nghiệm thực tiễn; trình độ chuyên môn chưa đồng đều, yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) ngày càng cao; tình hình ANCT, TTATXH có diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá; đời sống của một bộ phận nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện còn khó khăn; thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, phần nào tác động đến quá trình thực hiện và hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự (ĐUQS) tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng, ban cơ quan quân sự tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể địa phương; quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ X, Đảng bộ Quân sự huyện đã khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện (VMTD), Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vững chắc. Đảng uỷ, Ban CHQS huyện luôn chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đột phá vào công tác QS, QP địa phương, xây dựng nền QPTD vững mạnh, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn huyện. Nổi bật là: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ (thay thế Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP) các chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng KVPT; xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng KVPT huyện giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, các tiềm lực chính trị tinh thần, kinh tế, văn hóa trong KVPT huyện ngày càng được củng cố tăng cường, phát huy tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QP&AN, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân huyện đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức tốt diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016; chỉ đạo các xã diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt; triển khai thực hiện Luật Quốc phòng; sơ kết 10 năm xây dựng nền QPTD; xây dựng, thực hiện tốt Đề án Quân báo-Trinh sát giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo; kiện toàn đầy đủ, phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo xây dựng, hoạt động KVPT, Ban Chỉ đạo Hội đồng cung cấp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQPAN) huyện.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu, đúng luật, chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên. Tham mưu triển khai tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP, AN cho các đối tượng. Tăng cường tuyên truyền tuyển sinh quân sự, số lượng thí sinh đăng ký đảm bảo tiêu chí, tỷ lệ trúng tuyển ngày càng tăng. Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) đủ số lượng, chất lượng ngày càng tốt hơn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đạt 2,38% so với dân số, chất lượng ngày càng nâng cao, nhất là chất lượng về chính trị. Chi bộ quân sự và Ban CHQS các xã thường xuyên được củng cố, 100% chi bộ quân sự có chi ủy.

          Về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ): Lãnh đạo thực hiện tốt nội dung đột phá về công tác SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ (trước đây là Nghị định số 77/2000/NĐ-CP); duy trì nghiêm công tác tuần tra, chế độ SSCĐ từ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện đến các Đại đội trực thuộc và Ban CHQS các xã; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xử trí có hiệu quả các tình huống. Xây dựng đầy đủ văn kiện SSCĐ đúng quy định, hàng năm có kế hoạch và tổ chức luyện tập theo các phương án. Chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, bão, triều cường và biển xâm thực trên địa bàn.

Về xây dựng LLVT huyện VMTD: Lãnh đạo xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng; thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; hàng năm, theo phân cấp có 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng thường trực, QNDB, DQTV được học tập chính trị theo kế hoạch; góp phần củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững niềm tin của LLVT huyện với đường lối đổi mới của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kịp thời định hướng tư tưởng và hành động trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy tốt phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của địa phương góp phần xây dựng LLVT huyện VMTD. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tham mưu, thực hiện tốt công tác dân vận trên lĩnh vực QP-AN, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; triển khai thực hiện tốt mô hình “LLVT tỉnh tăng cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo”; hàng năm phối hợp tổ chức gặp mặt, giao lưu với chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, qua đó kịp thời nắm tâm tư nguyện vọng của các tôn giáo tham mưu giải quyết kịp thời; triển khai xây tặng 01 “Nhà đoàn kết Quân – Dân” cho đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 50 triệu đồng. Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên số chiến sĩ là người có đạo nhân các ngày lễ trọng của các tôn giáo qua đó giúp anh em an tâm tư tưởng, chấp hành tốt kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện; đề nghị giải quyết tốt chính sách theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ và khen thưởng tồn đọng trong các cuộc kháng chiến. Thực hiện hiệu quả mô hình “Đoàn kết giúp nhau vượt khó”, kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi gia đình cán bộ khi gặp khó khăn, góp phần giúp cán bộ SQ, QNCN nhanh chóng ổn định cuộc sống, an tâm tư tưởng công tác.

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì thường xuyên, thành nền nếp chế độ sinh hoạt đối thoại giữa lãnh đạo chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện, qua đó kịp thời giải đáp những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, Hội đồng quân nhân (HĐQN) cơ quan và các đơn vị hoạt động đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, mang lại 03 dân chủ lớn trong đơn vị. Đoàn cơ sở Quân sự duy trì tốt hoạt động VHVN, TDTT và các phong trào tình nguyện, phát huy tốt vai trò của xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, là nòng cốt trong xây dựng chính quy, môi trường văn hoá của cơ quan, đơn vị.

           Về thực hiện các khâu đột phá, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tăng cường xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật: Lãnh đạo công tác huấn luyện chặt chẽ, từng bước đi vào nề nếp. Hàng năm, Đảng uỷ có nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện. Cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện được quan tâm đầu tư, phương pháp huấn luyện thường xuyên được đổi mới; tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình theo phân cấp và từng đối tượng, tăng cường nội dung huấn luyện làm nhiệm vụ A2 cho bộ đội thường trực, lực lượng DQTV; gắn huấn luyện với diễn tập, luyện tập, tổ chức và tham gia hội thao, hội thi các cấp. Kết quả huấn luyện được nâng lên, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả mô hình xây dựng đơn vị “Ba nhất” cùng mô hình “3 an toàn”. Thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa và duy trì thực hiện nghiêm Thông tư 192 của Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 3039-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị 333/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu, Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh về tăng cường duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn. 100% cán bộ, chiến sĩ và dân quân trường trực Ban CHQS các xã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, trong 05 năm LLVT huyện không để xảy ra kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường hàng năm giảm.

Về công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật: Lãnh đạo bảo đảm đầy đủ các mặt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ đột xuất và dự trữ SSCĐ; quản lý chặt chẽ vật chất hậu cần, doanh trại, xăng dầu; tăng cường tăng gia sản xuất, chăn nuôi góp phần cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị. Lãnh đạo thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; vũ khí, trang bị kỹ thuật được bảo quản thường xuyên, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra mất mát, hư hỏng, hệ thống kho vũ khí đạn dược bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Về xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức: Lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về nêu gương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt dân chủ, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, hoạt động đúng quy chế, quy trình; cấp ủy, chỉ huy đề cao trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc LLVT huyện.

Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, mô hình “Học tập chi bộ bạn”. Các chi bộ, đảng viên đăng ký và thực hiện tốt việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng cho lực lượng thường trực của Ban CHQS huyện và chủ động phối hợp tham mưu hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV, nguồn tuyển quân hàng năm.

Thường xuyên lãnh đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, chỉ huy, tổ chức quần chúng từ huyện đến cơ sở bảo đảm đủ sức lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, quy chế công tác cán bộ; công tác quản lý, quy hoạch, đề nghị bồi dưỡng, sắp xếp, bổ nhiệm, đề bạt và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện tốt, đúng nguyên tắc; tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh luân chuyển cán bộ từ đất liền ra đảo công tác và từ đảo vào đất liền, qua đó giúp đội ngũ cán bộ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Quan tâm lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan dự bị.

Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; thường xuyên rà soát, phối hợp nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ LLVT huyện, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên; chủ động phòng gian giữ bí mật; xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, nội dung tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, việc thực hiện nhiệm vụ, công tác lãnh đạo của chi bộ và việc rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên. Trong nhiệm kỳ, theo phân cấp đã kiểm tra, giám sát 100% chi bộ trực thuộc, các đảng viên giữ cương vị chủ trì, phụ trách bộ phận trong Đảng bộ và đảng viên của từng chi bộ; phối hợp tốt với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các xã trong kiểm tra, giám sát chi bộ quân sự xã và đảng viên thuộc chi bộ quân sự xã.

Từ những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Quân sự huyện đã đúc rút ra  những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, đó là:

Một là, phải thường xuyên quán triệt nghiêm túc, triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên phù hợp với đặc điểm của đơn vị; quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện phải chủ động, sáng tạo, bám sát và hướng dẫn cơ sở tháo gỡ khó khăn gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Hai là, phải nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá đúng, chủ động đề xuất, nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo phương châm đúng, trúng và kịp thời.

Ba là, phải giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; phát huy tốt vai trò của Hội đồng quân nhân và tổ chức Đoàn thanh niên trong cơ quan, đơn vị.

Bốn là, thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Năm là, phải thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm từng lĩnh vực, trên cơ sơ đó đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ tiếp theo./.

VIẾT XUÂN

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 4690
  • Trong tuần: 40 199
  • Trong tháng: 120 851
  • Tất cả: 1611625
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang