ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ QUÝ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân huyện nhà đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương năm 2020; lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 27 đến ngày 28/8/2020, tại Hội trường Huyện ủy Phú Quý đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Về dự, chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

- Đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Đại hội cấp trên cơ sở của BTV Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Tổ chỉ đạo Đại hội của BTV Tỉnh ủy.

- Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng khu vực phía Nam.

- Đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh và Biên phòng tỉnh.

- Các đồng chí phóng viên báo, đài của của tỉnh, huyện về dự và đưa tin tuyên truyền Đại hội.

- Tham dự Đại hội có 175 đại biểu, là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.220 đảng viên của 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Sau hơn 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra:

1. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2020 - 2025.

Đại hội khẳng định 5 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Đại hội đã tập trung đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, xác định nhiều chủ trương, biện pháp có tính đột phá phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, yêu cầu nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng bộ trong cả nhiệm kỳ; tập trung, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Theo đó, kinh tế huyện tăng trưởng và tiếp tục chuyển dịch phù hợp với đặc thù địa phương. Khu dân cư, đô thị được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp hơn. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thông tin phát triển tương xứng và đồng bộ. Các chương trình mục tiêu về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được chú trọng quan tâm chăm lo. Hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững, tạo môi trường an toàn, thuận lợi, thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đời sống nhân dân được cải thiện, lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, với chính quyền ngày càng được củng cố, tăng cường.  

Đại hội đã thẳng thắn đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, làm rõ bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn 5 năm lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đề ra mục tiêu chung, 12 chỉ tiêu chủ yếu, 09 nhiệm vụ và giải pháp, 03 nhiệm vụ trọng tâm và 02  khâu đột phá chiến lược nhằm tập trung phát triển huyện nhà trong nhiệm kỳ tới.

2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV.

3. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đoàn kết, phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quý khóa XI, nhệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội đã giới thiệu 32 đồng chí để bầu 28 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quý khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, đã bầu được 28 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XI và 01 đồng chí Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý do BTV Tỉnh ủy chỉ định tại Đại hội, đủ năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức, tiêu biểu cho toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy phân công.

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm 08 đồng chí và bầu các chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Thế Nhân được tái đắc cử Bí thư Huyện ủy khóa XI; Các đồng chí lê Hồng Lợi, Tạ Minh Nhựt tiếp tục tái đắc cử Phó Bí thư Huyện ủy khóa XI.

4. Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, gồm ..... đồng chí theo Quyết định phân bổ đại biểu của tỉnh và ..... đại biểu dự khuyết.

5. Đại hội tiếp thu, ghi nhận sâu sắc ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quý lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp; bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu trong điều kiện, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đại biểu dự đại hội và dư luận nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại hội thành công là do được sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng bộ và nhân dân trong huyện; sự chỉ đạo, giúp đỡ toàn diện, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, chương trình; trong đó, hệ thống văn bản điều hành đại hội được chuẩn bị công phu, cụ thể, theo đúng hướng dẫn. Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành nhịp nhàng, linh hoạt, khoa học. Không khí thảo luận của đại biểu tại nghị trường được diễn ra sôi nổi, dân chủ với nhiều ý kiến thể hiện tâm huyết, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết chào mừng Đại hội được tiến hành sâu rộng trước, trong và sau Đại hội, với đa dạng hình thức tuyên truyền (thông qua hệ thống Đài truyền thanh - truyền hình, thông tin lưu động, Cổng thông tin điện tử, trang thông tin, bản tin nội bộ của các ngành, đoàn thể, hệ thống băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu, pano, cờ hoa),… cùng với nhiều phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo khí thế sôi nổi; góp phần khẳng định Đại hội đảng bộ Huyện lần thứ XI thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, toàn dân huyện nhà.

Đại hội đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, những người con quê hương đảo Phú Quý ở mọi miền đất nước và các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình của Trung ương và địa phương.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, người con quê hương, phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang, năng động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng huyện Phú Quý phát triển vững mạnh, toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                            KỲ DANH

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 45
  • Hôm nay: 1881
  • Trong tuần: 41 157
  • Tháng hiện tại: 143 895
  • Tổng lượt truy cập: 1664806
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang