HĐND xã Ngũ Phụng khóa XI, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND xã Ngũ Phụng, khóa XI vừa tổ chức tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Về dự có bà Ngô Thị Thảo, phó Chủ tịch HĐND huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của HĐND xã Ngũ Phụng có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin và từng bước đáp ứng được lòng mong đợi của nhân dân. HĐND cấp xã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức 11 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp bất thường. Vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND tại các kỳ họp được nâng lên rõ rệt; trong hoạt động có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, chủ trì các kỳ họp linh hoạt, đúng luật, nổi bật là quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương; đến nay, HĐND xã đã ban hành được 66 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; phê chuẩn quyết toán, dự toán thu – chi ngân sách, kiện toàn công tác cán bộ. Việc ban hành các văn bản của HĐND trên các lĩnh vực cơ bản được kịp thời, đúng thẩm quyền; góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn xã; thực hiện tốt chức năng giám sát tại các kỳ họp, tổ chức được 17 cuộc giám sát; tiếp nhận được 102 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; trong nhiệm kỳ tới, HĐND xã Ngũ Phụng sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND. Các nghị quyết của HĐND ban hành phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế, khả năng thực hiện của địa phương; Tăng cường công tác thực tế tại địa bàn thôn, theo dõi nắm bắt thông tin của các ngành chuyên môn trong việc thực hiện quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND, việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hội nghị đã trao khen thưởng cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

                                                                            Trúc Sinh – Anh Tuấn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 4446
  • Trong tuần: 39 955
  • Trong tháng: 120 607
  • Tất cả: 1611381
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang