UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý, vừa tổ chức triển khai công tác Mặt trận vàkết giao ước thi đua năm 2022.

              Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo  UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Quý đã phát động 3 nội dung thi đua trong hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở như: Nâng cao ý thức chấp hành; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; Triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022.

              Qua đó, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", kết quả cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng và đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ Mặt trận trong hệ thống theo hướng thực chất, không chạy theo thành tích; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tại hội nghị, đại diện  Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 , tiến hành  ký kết giao ước thi đua năm 2022 trước sự chứng kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đ tiến hành triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2022.

                                                                   Trúc Sinh – Anh Tuấn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 4269
  • Trong tuần: 39 778
  • Trong tháng: 120 430
  • Tất cả: 1611204
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang