Kết quả Đại hội Chi bộ thôn Triều Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2025.

Vào sáng ngày 29/7/2022 chi bộ thôn Triều Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2025. Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Trọng Thành –Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã phát biểu chỉ đạo Đại hội nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2022-2025.  

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2022-2025

Phương hướng chung: Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của chi bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo đảm quốc phòng – an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu tổng quát: Lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội, y tế, giáo dục; cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo, từ thiện xã hội. Tăng cường công tác xây dựng chi bộ, Ban điều hành thôn, Mặt trận và các đoàn thể thôn trong sạch, vững mạnh; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế biển gắn với tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ tốt nguồn lợi biển, không dùng chất nổ, chất độc hại để đánh bắt, không vi phạm lãnh hải nước ngoài; gieo trồng hết diện tích đất canh tác, tích cực trồng cây xanh, tham gia bảo vệ, phòng, chữa cháy rừng. Phát triển chăn nuôi đúng quy định và kiểm soát tốt các loại dịch bệnh.

Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” ở địa bàn dân cư. Phấn đấu giữ chuẩn thôn văn hóa, tham gia tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, tạm trú, lưu trú, giữ chuẩn thôn “an toàn về an ninh trật tự”, hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Thứ hai lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng Thường xuyên tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng.

Thứ ba lãnh đạo Ban điều hành, Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội thôn

Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng thực lực cốt cán, đảm bảo hoạt động có chất lượng. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, từ thiện xã hội, tham gia thực hiện tốt Quyết định số 217 và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thứ tư lãnh đạo xây dựng Chi bộ Chú trọng công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ nghiêm chế độ sinh hoạt đảng và nêu cao tính chiến đấu, tính đan chủ, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý đảng viên, kiểm tra giám sát trong đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu giao và làm tốt công tác bảo vệ nội bộ.

Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết và bầu cấp ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 05 đồng chí và đồng chí Ngô Thị Quân – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã giữ chức vụ Bí thư  chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

                                                                                                                     Người viết bài

                                                                                                                       Ngô Thị Huệ

                                                                                                  Văn Phòng- Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy xã Tam Thanh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1935
  • Trong tuần: 37 615
  • Tháng hiện tại: 121 687
  • Tổng lượt truy cập: 1619326
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang