LLVT huyện Phú Quý: Điểm sáng trong tổng kết 10 năm thực hiện quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị

Cùng với những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của huyện Phú Quý; xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Lực lượng vũ trang (LLVT), do vậy ngay khi Quy chế công tác dân vận vận của hệ thống chính trị được ban hành, căn cứ vào các hướng dẫn, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Tỉnh ủy Bình Thuận và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, Huyện ủy Phú Quý; Đảng ủy Quân sự huyện đã tiến hành quán triệt nghiêm túc và hướng dẫn cho các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn LLVT huyện. Với phương châm “Bám cơ sở, bám địa bàn”;các đơn vị LLVT trên địa bàn huyện không ngừng phát huy thế mạnh công tác dân vận trên các lĩnh vực, mang hiệu quả thiết thực; đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với LLVT huyện. Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp, nội dung, hình thức công tác dân vận của LLVT không ngừng được đổi mới. Các đơn vị đặc biệt chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” theo quan điểm “miệng nói, tay làm”.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện bám sát địa bàn, nắm vững chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phối hợp thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của huyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần tích cực trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT với nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện (nay là Cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể huyện) với trên 500 người tham gia giúp dân tu sửa, san lấp, phát quang, sửa chữa hơn 5km đường giao thông và bờ biển từ Vịnh Triều Dương đến Gành Hang; phối hợp tổ chức gần 4.000 buổi tuyên truyền cho gần 170.000 lượt nhân dân về Luật Quốc phòng, Luật Biển Việt Nam, Luật DQTV, Luật Nghĩa vụ Quân sự và công tác phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho trên 700.000 lượt người dân và DBĐV là lao động biển về Chiến lược biển, đảo Việt Nam; tổ chức thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà cho Mliệt sĩ trên địa bàn, tặng hàng trăm phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày Lễ, Tết, ngày kỷ niệm với số tiền 100 triệu đồng; LLVT huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ hơn 800 triệu đồng, phối hợp xịt thuốc phòng bệnh, phòng dịch địa bàn các xã, doanh trại các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Ngày vì người nghèo” với số tiền hơn 400 triệu đồng; huy động hơn 15 ngàn lượt bộ đội tham gia giúp dân sửa chữa, chằn đè mái nhà, kéo ghe; xúc cát, dọn dẹp làm đường giao thông sau các đợt mưa bão; trồng cây xanh, tôn tạo Bia ghi danh Liệt sĩ, Đuốc Bác Hồ, Bia địa chỉ đỏ, trường học; phối hợp xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa Quân – Dân cho 01 hộ dân của xã Ngũ Phụng trị giá 70 triệu đồng; phối hợp với các Đoàn công tác tổ chức hơn 100 buổi diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn 3 xã thu hút hơn 15 ngàn lượt nhân dân đến xem và cỗ vũ; cùng với Bộ CHQS tỉnh, Viettel Bình Thuận, Biên phòng tỉnh tổ chức đợt công tác “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại huyện Phú Quý, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nhân dân 03 xã với 1.500 lượt người, trị giá hơn 500 triệu đồng…

Thông qua các hoạt động cụ thể trên, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; thường xuyên bổ sung Tổ, Đội công tác dân vận có đủ số lượng và chất lượng, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác dân vận phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Cùng với các xã, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị LLVT huyện đã tích cực phối hợp tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị; xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt”, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng tình đoàn kết quân - dân, gắn với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Do làm tốt công tác dân vận, nên nhiều hộ dân đã hiến đất làm đường giao thông, đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa, đình làng nơi thờ tự của bà con lao động biển, xây dựng những con đường hoa, đèn trang trí; gần 01 tấn rác thải dọc các bờ biển được thu gom tại các xã…

Bên cạnh đó. Đảng ủy, Ban CHQS huyện cũng đã thường xuyên làm tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác dân vận QP-AN huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận trên lĩnh vực QP-AN. Trên cơ sở chương trình của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã đã kịp thời xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể với các nhiệm vụ trọng tâm như làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ LLVT và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước;  phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận đã chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng như tuyển quân, xây dựng LLDBĐV, DQTV, Bồi dưỡng KTQPAN; xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự xã đạt các tiêu chí, xây dựng hệ thống chính trị xã vững mạnh toàn diện, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo; chính sách quân đội và chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Có thể nói rằng công tác dân vận của LLVT huyện đã góp phần quan trọng vào thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Qua đó, xây dựng và phát triển nhân cách, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tính kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ; làm sáng ngời hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để xuyên tạc, kích động, lôi kéo, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Quân đội với nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lợi dụng những phức tạp về quản lý kinh tế - xã hội để chống phá ta quyết liệt hơn. Tình hình biên giới, biển, đảo, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Phú Quý còn nhiều khó khăn,… Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện công tác dân vận của LLVT huyện. Để thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, LLVT huyện tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, tăng cường xây dựng các cấp ủy, chi bộ trong LLVT huyện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là đối với công tác dân vận; coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của LLVT. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác dân vận của LLVT huyện trong tình hình mới; gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kiên quyết khắc phục những khuyết điểm đã chỉ ra, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong gần gũi, sâu sát cơ sở, địa bàn, gắn bó với nhân dân của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là những người trực tiếp làm công tác dân vận.

Ba là, bám sát cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức công tác dân vận của LLVT huyện phù hợp với từng địa bàn và từng loại hình đơn vị; với tinh thần “Ở đâu có bộ đội, ở đó có công tác dân vận”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; khắc phục những biểu hiện vô cảm, thiếu trách nhiệm trong tiến hành công tác dân vận, vi phạm kỷ luật trong quan hệ quân - dân.

Bốn là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp đối với công tác dân vận; chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong đơn vị khi tiến hành công tác dân vận.

Năm là, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm công tác bố trí làm công tác dân vận.

Phát huy kết quả đã đạt được qua 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), trong thời gian tới, công tác dân vận của LLVT huyện Phú Quý tiếp tục phát huy vai trò “đội quân công tác” của dân, do dân, vì dân trong củng cố, tăng cường đoàn kết quân - dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Viết Xuân

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 3505
  • Trong tuần: 40 364
  • Tháng hiện tại: 126 337
  • Tổng lượt truy cập: 1627154
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang