UBND huyện triển khai tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020

         Vừa qua, UBND huyện ban hành công văn triển khai tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hướng đến kỷ niệm 75 năm “Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam” (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2020).

          Theo đó, các nội dung trọng tâm triển khai bao gồm:

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định trách nhiệm của các Cấp ủy đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

          - Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác ở địa phương.

          - Các khẩu hiệu tuyên truyền Ngày hội năm 2020 gồm: “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam” và 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”. CBCNVC (cán bộ, nhân dân) quyết tâm xây dựng cơ quan (Nhà trường, xã....) đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. “Toàn dân hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8/2005 -19/8/2020).

          - Tập trung các nội dung: Gặp mặt ôn lại truyền thống, thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và gia đình CBCS đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu trong tham mưu nòng cốt đảm bảo an ninh, trật tự; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, cổ vũ cho công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gắn với các hoạt động từ thiện, đỡ đầu, gặp mặt, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công trong sự nghiệp giữ gìn ANTT ở địa phương.

 

                                                                                                                        Ngọc Phú
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 4189
  • Trong tuần: 39 698
  • Trong tháng: 120 350
  • Tất cả: 1611124
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang