Tăng cường tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

         Ngày 26/02/2020, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 theo đúng quy định tại Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

          Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân huyện giao. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể được giao dự toán chi phải xây dựng quy chế chi tiêu cho phù hợp, đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo đủ nguồn để hoạt động thường xuyên, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, không để tình trạng chi vượt dự toán dẫn đến nợ tồn đọng cuối năm.

          Về thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020: Các cơ quan, đơn vị, địa phương các xã tiếp tục thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để dành nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2020.

         Đồng thời, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

        

                                                                                                       Ngọc Phú

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang