Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

         Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Kinh tế - xã hội trong quý I năm 2020 của huyện diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, trong nước và tỉnh Bình Thuận; theo đó, huyện đã tích cực chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để kịp thời ngăn chặn, phòng chống triệt để dịch có thể lây lan trên địa bàn huyện. Với tình hình điều kiện thời tiết khá thuận lợi, cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm của Huyện ủy, UBND huyện, sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội trong quý I tiếp tục phát triển khá toàn diện, đạt được những kết quả khả quan, nổi rõ là:  

          - Hoạt động thương mại dịch vụ sôi động, hàng hóa phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán; công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác thực hiện đầy đủ, kịp thời; trực đảm bảo quốc phòng, an ninh trước, trong và sau tết Nguyên đán đúng kế hoạch và đạt yêu cầu; thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ bước đầu có kết quả; các ngành phục vụ công cộng (điện, nước, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm…) thực hiện tốt.     

          - Sản lượng khai thác hải sản đạt 16% KH năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 17%; giao thông vận tải tuyến Phú Quý - Phan Thiết hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, lượng du khách đến Phú Quý tăng cao (nhất là trong những ngày tết Nguyên đán); nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch trong nhân dân tiếp tục tăng, thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ.

          - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong dịp tết Nguyên đán diễn ra sôi nổi, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 luôn được chủ động, tích cực, đảm bảo hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên. 

          - Tình tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, công tác quân sự, quốc phòng được triển khai thực hiện tốt, tỷ lệ giao quân đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao, chất lượng tuyển quân được nâng lên.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong quý I vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Phát triển kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện chưa được quan tâm đúng mức (tư tưởng còn xem nhẹ kinh tế nông nghiệp, chưa tìm ra hướng mới trong phát triển nông nghiệp); công tác điều hành, chỉ đạo chưa tập trung quyết liệt; quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, du lịch… còn nhiều bất cập, khó khăn. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình trạng du khách điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở người quá quy định diễn ra khá phổ biến nhưng ngành chức năng chưa có biện pháp xử lý triệt để.

          Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2020     

          1. Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư phát triển, tranh thủ các nguồn vốn đẩy mạnh xây dựng các công trình trọng điểm, bức xúc; đôn đốc các dự án đầu tư trên địa bàn huyện sớm triển khai. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình phục vụ dân sinh kinh tế đang xây dựng trên địa bàn. Nâng cao chất lượng giao thông đường thủy tuyến Phú Quý - Phan Thiết và ngược lại theo hướng đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch.

          2. Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, sớm đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung đô thị Phú Quý; tiếp tục phối hợp các sở, ngành chức năng phê duyệt quy hoạch chi tiết các phân khu theo Quyết định 2908/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh.  

          3. Duy trì phát triển kinh tế biển trên các lĩnh vực: Khai thác, nuôi trồng, thu mua, chế biến và xuất khẩu hải sản; tiếp tục lãnh chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTG ngày 13/12/2017 và Chỉ thị số 30-TC/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường thực hiện quyết liệt bằng nhiều giải pháp ngăn chặn ngư dân khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản bằng chất nổ, chất độc hại. Tiếp tục tạo điều kiện để ngư dân được hưởng các chính sách theo Quyết định 48 và Nghị định 17 của Chính phủ để đầu tư phương tiện hiện đại khai thác, đánh bắt xa bờ; tạo điều kiện phát triển nuôi trồng hải sản.

          4. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giữ chuẩn và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới của huyện, xã. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 29CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chủ động xây dựng các khu dân cư, chuẩn bị quỹ đất xây dựng các công trình. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

          5. Tiếp tục triển khai các giải pháp thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn huyện; khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn, tạo và nuôi dưỡng nguồn thu nhất là các loại thu có liên quan đến sản xuất kinh doanh, các khoản thu từ đất.

          6. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tiếp tục quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh, điểm đến của Phú Quý, tập trung đa dạng hóa các hoạt động liên quan đến du lịch sinh thái biển đảo. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động kinh doanh văn hóa, quan tâm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn và các hoạt động văn hóa trá hình, trái phép; các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng.

          7. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, y tế dự phòng; tăng cường công tác diệt ruồi, muỗi, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh các giải pháp để ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

          8. Tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống trường lớp; đẩy mạnh thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nề nếp văn hóa lành mạnh trong trường học. Có giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn học sinh bỏ học dở chừng sau thời gian tạm nghỉ dài ngày vì phòng dịch Covid-19. 

          9. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn với đẩy mạnh xã hội hóa giảm nghèo nhanh theo hướng bền vững.

          10. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, tài nguyên, đất đai, môi trường; quan tâm triển khai tốt công tác vệ sinh môi trường. Tập trung giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt, lấn chiếm đất công để xây dựng, kinh doanh trái phép; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Phấn đấu giải quyết hồ sơ hành chính đảm bảo không để trễ hẹn.  

          11. Duy trì công tác tiếp công dân; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và các vấn đề phát sinh được dư luận xã hội quan tâm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt và có hiệu quả cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”.

          12. Lãnh, chỉ đạo giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, phấn đấu không để tai nạn giao thông chết người xảy ra. Đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo dõi và quản lý chặt chẽ khách du lịch ra đảo, nhất là du khách nước ngoài, từ đó ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm hoặc có biểu hiện trái với quy định pháp luật. 

          13. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương: đặc biệt như Ngày giải phóng đảo Phú Quý (27/4), Ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5)… 

          14. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.     15. Tập trung chỉ đạo các ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu, phục vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.


                                                                                                                        Ngọc Phú

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 4651
  • Trong tuần: 40 160
  • Trong tháng: 120 812
  • Tất cả: 1611586
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang