Phú Quý: Thực hiện chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-1 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình, không để phát sinh dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; bảo đảm thực hiện được mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện.

Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện, cụ thể là: (1) Các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy về tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19.

(2) Thường xuyên theo dõi và dự báo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để chủ động điều hành cho phù hợp, với quyết tâm chính trị thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tập trung rà soát, điều chỉnh các thủ tục hành chính còn chồng chéo, tiếp tục đề nghị UBND tỉnh tháo gỡ các “điểm nghẽn” của huyện, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

(3) Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ để kích thích tiêu dùng nội địa, cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá thị trường. Nghiên cứu ban hành và triển khai kế hoạch, chương trình xúc tiến, phục hồi, phát triển du lịch, quảng bá, tiếp thị các sản phẩm du lịch mới, trước mắt tập trung các chương trình kích cầu du lịch nội địa.

(4) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Kết quả giải ngân vốn của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan.

(5) Khẩn trương xem xét tiến độ, giải quyết thủ tục đầu tư các dự án đang tồn đọng; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết mà không có lý do chính đáng; chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền của ngành, đơn vị, địa phương mình. Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… nhất là cán bộ trực tiếp thực thi chính sách; không để xảy ra tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

(6) Cắt giảm, tránh chồng chéo, hạn chế các cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2020, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm.

(7) Đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, trộm cướp, cho vay lãi nặng, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Để thực hiện có kết quả nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch, Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, giao trách nhiệm Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; thường xuyên báo cáo Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo./.

                                                                                                   KỲ DANH

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 3438
  • Trong tuần: 40 297
  • Tháng hiện tại: 126 270
  • Tổng lượt truy cập: 1627087
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang