Huyện Phú Quý được công nhận khu du lịch cấp tỉnh

         Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về công nhận huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận là Khu du lịch cấp tỉnh.

            Theo đó, UBND huyện Phú Quý có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, khai thác khu du lịch, trong đó đảm bảo nội dung trọng tâm sau: Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; bảo đảm vệ sinh môi trường; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

          Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành đối với ngành nghề kinh doanh; kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch và của các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác trong khu du lịch.

          Ban hành quy chế, nội quy quản lý, bảo vệ và khai thác khu du lịch cấp tỉnh theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị tài nguyên du lịch nổi bật của điểm du lịch.

                                                                                                               Ngọc Phú

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 63
  • Hôm nay: 4782
  • Trong tuần: 40 291
  • Trong tháng: 120 943
  • Tất cả: 1611717
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang