Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên cốt càn Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2019

                Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phú Quý, vừa tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên cốt cán Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2019.

                Tham gia lớp tập huấn gồm các đồng chí nằm trong BCH Hội Cựu chiến binh huyện và xã; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở; cán bộ Chi hội, phân hội và một số Hội viên nòng cốt của Hội, tại các buổi tập huấn, các hội viên được phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật bình đẳng giới; các quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Pháp lệnh dự bị động viên.

                Thông qua các buổi tập huấn, nhằm phổ biến, quán triệt một cách sâu sắc, cụ thể nội dung các văn bản luật, nghị định cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở nắm được những nội dung cơ bản về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức Hội và cộng đồng dân cư; gắn với việc phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng để giúp cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh hiểu rõ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trường Châu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 83
  • Hôm nay: 2699
  • Trong tuần: 38 379
  • Tháng hiện tại: 122 451
  • Tổng lượt truy cập: 1620090
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang