Tánh Linh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2023 trên địa bàn huyện

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận. UBND huyện Tánh Linh xây dựng Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/02/2023 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2023 trên địa bàn huyện Tánh Linh nhằm mục đích xác định các tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC), đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ người dân, doanh nghiệp; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương trong việc cải thiện điểm số, thứ hạng những tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong các Kế hoạch về CCHC năm 2023 huyện Tánh Linh.

Bên cạnh đó các mục tiêu được đặt ra trong năm 2023 như: Tối thiểu 70% hồ sơ TTHC cấp huyện; 60% hồ sơ TTHC cấp xã được luân chuyển giữa các cơ quan tham gia giải quyết bằng phương thức điện tử. Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 10% trở lên. Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã (đảm bảo đến năm 2025 đạt tỷ lệ 100%). Tối thiểu 80% TTHC của cấp huyện, cấp xã có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (một phần, toàn trình). Trong số đó, ít nhất 90% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt tối thiểu 35%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC, về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 87%. 90% TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công khai và cập nhật kịp thời. Người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ (đảm bảo đến năm 2025 đạt tỷ lệ 100%). Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân đúng hạn hàng năm đạt từ 98% trở lên và năm sau phải cao hơn năm trước. Cung cấp và triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp và hiệu quả nhằm nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp,…

         Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 184
  • Trong tuần: 3 878
  • Tháng hiện tại: 22 482
  • Tổng lượt truy cập: 844373
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang