Kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ở Phú Qúy

 Triển khai thực hiện  đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận theo kế hoạch số 82, Chương trình hành động số 43 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, huyện Phú Quý đã có nhiều nỗ lực và đạt được một số kết quả quan trọng sau khi đi vào hoạt động.

Xã Tam Thanh là địa phương được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý chọn để thực hiện thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã từ năm 2015. Quá trình triển khai được đánh giá có sự chuyển biến về quản lý, điều hành, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.  Công tác giải quyết thủ tục hành chính, các vấn đề liên quan đến nhân dân được giải quyết thấu đáo, nhanh gọn. Các chủ trương, Nghị quyết đề ra đều thực hiện ngay, đạt hiệu quả cao, đảm bảo vai trò lãnh đạo thường xuyên, liên tục của cấp ủy đối với chính quyền.  Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể cũng có sự gắn kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng. Đồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch đã kết hợp hài hòa hai nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý điều hành, giảm được hội họp, tiết kiệm được thời gian, tăng cường đoàn kết, củng cố niềm tin đối với nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý tiếp tục thực hiện thí điểm bí thư đồng thời là chủ tịch. Với vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi bản thân người được lựa chọn phải phải phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm cũng như khả năng, bản lĩnh quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Thực hiện kế hoạch số 82, Chương trình hành động số 43 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy Huyện Phú Quý đã thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện; sắp, xếp hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; triển khai sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập và sắp xếp lại các tổ chức đảng trực thuộc. Bộ máy hệ thống chính trị của huyện đã giảm được 20 đầu mối trực thuộc, giảm 20 cấp trường, 14 cấp phó và giảm biên chế theo lộ trình đề ra. Về sắp xếp tổ chức đảng đã giảm được 2 đảng bộ cơ sở, tăng 7 chi bộ cơ sở, giảm 23 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở. Sau hơn 1 năm rưỡi hoạt động, các cơ quan, đơn vị hợp nhất từng bước khắc phục khó khăn, hoạt động ổn định. Một số cơ quan, đơn vị lồng ghép được một số nhiệm vụ tương đồng, giảm quy trình, giảm chồng chéo trong xử lý công việc. Cơ chế vận hành, mối quan hệ công tác, số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức phù hợp theo quy định, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất.

 

Văn Lộc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1116
  • Trong tuần: 9 479
  • Tháng hiện tại: 54 936
  • Tổng lượt truy cập: 1963243
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang