Triển khai kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Phú Quý năm 2020

Trong năm 2019, các cơ quan, ban ngành, UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giải quyết công việc hành chính, nâng cao hiệu quả việc ứng dụng một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính; qua triển khai, đã đạt được một số kết quả cụ thể sau: 100% cơ quan cấp huyện và xã đã thực hiện sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; trên 95% văn bản của các cơ quan, ban ngành cấp huyện, 80% cấp xã ban hành được ký số và trao đổi liên thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc tại cấp huyện và xã đạt 100%. Việc ứng dụng các phần mềm phục vụ công việc khá hiệu quả như: Phần mềm kế toán Misa; phần mềm quản lý cán bộ, công chức; phần mềm quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công; phần mềm quản lý ngân sách nhà nước 7.0; phần mềm xây dựng cơ bản…; đã đưa thêm vào ứng dụng chữ ký số cho 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện sau khi sáp nhập theo Đề án của tỉnh.

Trong ngành Y tế: Trung tâm y tế Quân dân y huyện và các Trạm y tế cấp xã có Internet băng rộng (cáp quang); 100% các Trạm y tế cấp xã được trang bị đầy đủ máy vi tính; Trung tâm Y tế Quân dân y huyện triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, khám chữa bệnh và thanh toán viện phí. Trong ngành Giáo dục: 100% các trường từ Trung học cơ sở trở lên có trang thông tin điện tử tích hợp trên Hệ thống thông tin ngành giáo dục để quản lý và giao tiếp được với học sinh, phụ huynh; 100% cán bộ giáo viên tại các trường từ tiểu học trở lên sử dụng CNTT để thực hiện xây dựng giáo án điện tử, bài giảng điện tử.

          Để tiếp tục ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, trước hết tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng của các cấp lãnh đạo, thay đổi về nhận thức, thói quen và phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp theo hướng hiện đại; đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, đảm bảo khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, đáp ứng hạ tầng triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, tăng cường khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống CNTT và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin mạng. Ngày 30/7/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của của cơ quan nhà nước huyện Phú Quý năm 2020.

            Theo đó, việc triển khai ứng dụng CNTT năm 2020 tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu chính sau đây: 100% cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã đều được trang bị máy tính phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (trang bị mỗi người một máy tính); 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã được cập nhật, quản lý, khai thác trong hệ thống phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; 95% văn bản ban hành của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được ký số và gửi liên thông trong hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cấp xã, cấp huyện được cập nhật, quản lý trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; tỷ lệ số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 50%; 40% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung
cấp trực tuyến mức độ 3, 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ
công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 4; 90% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; 60% tỷ lệ hồ sơ công việc tại các cơ quan nhà nước cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng; 30% tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

          Kế hoạch đã đưa 04 giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện trong năm 2020. (Nội dung cụ thể theo Kế hoạch số 95: Tại đây)

                                                                                                        Ngọc Phú

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1120
  • Trong tuần: 9 483
  • Tháng hiện tại: 54 940
  • Tổng lượt truy cập: 1963247
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang