Sơ kết Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2023

Vừa qua,  Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Phú Qúy đã tổ chức hội nghị sơ kết năm 2023. Tham dự có ông Đỗ Minh Viên, Phó chủ tịch HĐND huyện Phú Qúy, Ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện. Đồng chí Lê Hồng Lợi, Phó bí thư TT Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo.

anh tin bai

Năm 2023, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện Phú Qúy tiếp tục được triển khai theo hướng nâng cao chất lượng gắn với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào khác, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân. Các khu dân cư, các gia đình trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc, của địa phương; bài trừ tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng ngày càng phát triển rộng khắp tại hầu hết các địa phương đơn vị . Công tác xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, Công tác xây dựng Gia đình văn hóa được quan tâm đúng mức.  Năm 2023 có 6.325 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 97,5%. 10/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Hồng Lợi, Phó bí thư TT Huyện ủy- Chủ tịch HĐND yêu cầu trong thời gian tới Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Phú Qúy cần tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển Phong trào theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đưa Phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả. Gắn kết việc thực hiện các chỉ tiêu của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” với chương trình xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động khác; chú trọng triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Kết luận chỉ đạo Hội nghị ông Ngô Tấn Lực đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư TT Huyện Uỷ đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo rà soát, bổ sung lại kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện năm tốt trong 2024, nhất là các quy ước, hương ước. Thu hút mọi nguồn lực và trách nhiệm cộng đồng trên từng địa bàn dân cư, đơn vị cơ sở tham gia các hoạt động xã hội thiết thực, xây dựng các công trình khu vui chơi giải trí, khu luyện tập thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành nét văn hóa mới để phong trào ngày càng phát triển vững mạnh.

Tại Hội nghị đã khen thưởng cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào ““TDĐKXDĐSVH” năm 2023.

 

Bích Dung- Anh Tuấn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang