Động lực giúp người hoàn lương phát triển kinh tế

Công tác tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống, không tái phạm tội.

anh tin bai

Ngày 17/08/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây là một chính sách rất mới, rất nhân văn và rất có ý nghĩa đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội tại địa phương. Tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để học nghề, đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo lập cuộc sống. Đồng thời tăng cường lan tỏa thông điệp tích cực, xóa đi kỳ thị để xã hội đón nhận và hỗ trợ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Mức vốn vay để đào tạo nghề tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù. Vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù. Với cơ sở sản xuất, kinh doanh thì mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tính đến thời điểm hiện nay NHCSXH huyện Phú Quý dư nợ cho vay Người chấp hành xong án phạt tù đạt 650 triệu đồng/7 hộ vay. Để tiếp tục thực hiện triển khai có hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, công khai, minh bạch, đúng quy định nhằm đưa chính sách nhân văn, nhân đạo này thực sự đi vào cuộc sống. NHCSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời, hướng dẫn họ sử dụng vốn có hiệu quả, phát huy giá trị nguồn vốn mang lại, tạo việc làm ổn định, thu nhập cho bản thân và đóng góp cho xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

                                                                          Trúc Sinh – Anh Tuấn 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang