Hội LHPN xã Long Hải với công tác tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã

Tại xã Long Hải, đã thành thông lệ, cứ đến ngày 20 hàng tháng, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức giao dịch tại xã nhằm tuyên truyền và công khai các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm, thực hiện quy trình xử lý nợ, tổ chức họp giao ban với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã. Tại điểm giao dịch đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi thuận lợi, thực hiện quy chế dân chủ, công khai và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách.

anh tin bai

Hiện nay, Hội LHPN xã quản lý 11 tổ TK&VV trên 4 thôn; để hoạt động giao dịch đạt kết quả cao, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách mới để phổ biến lại cho các hộ có nhu cầu vay vốn hoặc đã vay vốn, thực hiện tốt việc thu lãi, gửi tiết kiệm đảm bảo. Nhờ tổ chức tốt công tác tuyên truyền, công tác tín dụng, từ đó đã phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng được nâng lên, tăng số hộ vay, tăng ngồn vốn vay, không có nợ quá hạn; chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng cao. Đến 20/3/2024, Tổng dư nợ các chương trình vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội do Hội LHPN xã quản lý là 42.836.100.000 đồng, với 485 hộ vay so với cuối tháng 12 năm 2023 tăng 1.320.501.000 đồng với 55 hộ vay. Các nguồn vốn vay đã giúp cho những hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng khác có nguồn vốn để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho 304 lao động, góp phần xây dựng 328 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cho con tiếp tục học tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; 12 hộ được hỗ trợ mua máy tính và thiết bị học tập cho con; 3 hộ vay để xây dựng nhà ở xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP của chính phủ. Qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh - chính trị, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu kịp thời cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong việc phân khai các nguồn vốn tín dụng đến các hội đoàn thể bảo đảm nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu của hộ vay và đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tích cực chỉ đạo cán bộ quản lý các tổ TK&VV theo dõi sát các hộ vay đến hạn để đôn đốc hộ vay trả nợ đúng hạn. Công tác kiểm tra, kiểm soát cũng được Hội LHPN xã chú trọng thực hiện tốt việc kiểm tra hộ vay sau 30 ngày, kiểm tra theo định kỳ quý, năm nhằm hạn chế được nhiều sai sót trong quá trình cho vay các đối tượng chính sách, từ đó nâng cao được chất lượng tín dụng chính sách.

                                                             Admin(Nguồn NHCS)

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang