Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 vừa mới ban hành Nghị quyết số 18 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được thông qua tại kỳ họp lần thứ 7 ngày 20 tháng 12 năm 2023 với một số vấn đề chủ yếu như sau:

Mục tiêu tổng quát là tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện. Phát triển toàn diện, trọng tâm là kinh tế biển, thương mại và du lịch; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng ứng phó linh hoạt với mọi diễn biến của dịch bệnh, thiên tai. Quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt cụ thể như sau: Sản lượng khai thác hải sản: 30.000 tấn; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 23 tỷ; Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (từ 1,5 đến 2,1 con/phụ nữ); Giảm hộ nghèo: 04 hộ; Giải quyết việc làm: 300 lao động; Huy động 100% trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo, 100% học sinh trong độ tuổi vào lớp 1; Phấn đấu 09/10 thôn đạt chuẩn văn hóa; 95% trở lên hộ gia đình và 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về quốc phòng - an ninh.

Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu ở các ngành , lĩnh vực như  sau:

Về phát triển kinh tế

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và dịch vụ hậu cần trên biển, nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ gắn với duy trì mô hình tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển, góp phần bảo vệ ngư trường và chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; tăng cường tuyên truyền Luật Thủy sản; sắp xếp, tạo điều kiện phát triển nuôi trồng hải sản bằng lồng bè trên biển một cách hợp lý và hiệu quả.

Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; triển khai kế hoạch dự trữ lương thực dự phòng thời tiết xấu và trong thời gian phòng chống thiên tai, dịch bệnh kéo dài. Phối hợp với các sở, ngành của Tỉnh tiếp tục triển khai tốt chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung tuyên truyền ngư dân địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức ký cam kết gắn xử lý nghiêm các trường hợp đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, xung điện, vi phạm vùng biển nước ngoài,

 Huy động, tranh thủ mọi nguồn lực, ưu tiên phát triển các ngành lợi thế phục vụ sản xuất và chăm lo đời sống của Nhân dân như: chế biến và xuất khẩu hải sản, cơ khí sửa chữa tàu thuyền, nước ngọt; các ngành ít gây ô nhiễm môi trường và không sử dụng nhiều nước ngọt. Tiếp tục kêu gọi đầu tư vào Khu Thương mại - Dịch vụ Triều Dương, các Khu du lịch đã được quy hoạch. Chủ động phối hợp các ngành chuyên môn của tỉnh sớm trình UBND tỉnh phê quyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quý nhằm tạo điều điện thuận lợi cho đầu tư phát triển.

 Phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng bền vững, trên cơ sở nghiên cứu định hướng phát triển các loại cây phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi; khuyến khích nuôi, trồng theo mô hình trang trại để giải quyết nhu cầu tiêu dùng tại địa phương và khách du lịch. Tăng cường quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh môi trường. Quản lý, bảo vệ chặt chẽ các khu rừng tự nhiên và rừng phòng hộ hiện có. Tập trung chỉ đạo công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; vận động nhân dân xây bể chứa nước mưa, hố ga thẩm thấu nước và sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

 Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; thực hiện tốt các nhiệm vụ chi ngân sách, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm chi đúng dự toán, đúng quy định, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Đẩy mạnh hoạt động tín dụng, ngân hàng đáp ứng vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh.

 Tăng cường công tác chỉ đạo, tập trung nguồn lực và huy động Nhân dân tiếp tục tham gia đóng góp, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; giữ chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện và xã. Tiếp tục phấn đấu mỗi xã xây dựng 1 - 2 điểm, khu dân cư văn minh, kiểu mẫu và vận động tổ chức đoàn thể, thôn, khu dân cư xây dựng tuyến đường văn minh theo hướng xanh - sạch - đẹp - an toàn.

 Nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; trong đó, tập trung tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quy hoạch, trật tự xây dựng, du lịch, dịch vụ... Chú trọng công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường bộ; từng bước đầu tư nâng cấp gắn với đẩy mạnh lập lại trật tự đường bộ, không để lấn chiếm lề đường kinh doanh và để vật dụng, bảng hiệu, nhất là các tuyến đường chính, liên xã. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng dân sinh kinh tế, nhất là các công trình bức xúc; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải tỏa, gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng nạo vét luồng lạch ra vào cảng Phan Thiết; sắp xếp bến bãi, tạo điều kiện để các phương tiện vận tải hàng hóa, tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết hoạt động ổn định. Tăng cường chỉ đạo thực hiện văn hóa giao thông, văn minh bến cảng. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án quy hoạch Khu du lịch huyện Phú Quý đến năm 2030; triển khai lập quy hoạch chi tiết; khảo sát, lập kế hoạch đầu tư các hạng mục công trình tại các điểm du lịch trọng điểm. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quý là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, thu hút khách du lịch chất lượng cao. Định hướng phát triển đa dạng sản phẩm, loại hình dịch vụ du lịch đặc thù, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của du khách.

 Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

 Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đầu tư mở rộng các hình thức dạy và học ngoại ngữ, tin học; quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng cho học sinh; tăng cường công tác vận động học sinh bỏ học ra lớp; triển khai có hiệu quả Chương trình “Sứ mệnh người thầy” “Phương pháp dạy học tích cực” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học dở chừng và bạo lực học đường. Giữ chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhằm tiếp tục giữ chuẩn các trường (đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia), công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; nhân rộng mô hình bán trú cấp tiểu học; tiếp tục thực hiện tốt phong trào dạy bơi cho trẻ trong nhân dân và trong các trường học.

 Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh gắn với nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Chủ động, tích cực triển khai công tác y tế dự phòng, phát hiện kịp thời và khống chế các loại dịch bệnh, không để lây lan.

 Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, tảo hôn; phòng, chống bạo lực gia đình và giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa phong trào đi vào chiều sâu, đúng thực chất. Tăng cường công tác quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, các lễ hội, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, du lịch. Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

 Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời hỗ trợ cá nhân, tổ chức gặp khó khăn khi có thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường công tác đào tạo nghề nông thôn và giải quyết việc làm, gắn với định hướng giới thiệu các thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức an toàn lao động cho nhân dân nhằm hạn chế xảy ra tai nạn lao động chết người.

 Về quốc phòng - an ninh

 Xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang cả về số lượng và chất lượng. Đề xuất quan tâm đầu tư xây dựng các công trình, cơ sở vật chất phục vụ cho quốc phòng. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

 Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tố giác tội phạm; tập trung công tác phòng, chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn: trộm cắp, cờ bạc, số đề, ma túy, tín dụng đen; xóa tình trạng băng nhóm tụ tập gây rối, đánh nhau; thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả mô hình “Camera an ninh”; đẩy mạnh thực hiện hoàn thiện 02 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn.

 Về quản lý hành chính Nhà nước, chuyển đổi số và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

 Tiếp tục xây dựng, nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”; tăng cường vận động triển khai dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, hướng đến nền hành chính điện tử. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài và khiếu kiện đông người, vượt cấp.

 Thực hiện có hiệu quả việc khai thác, sử dụng các nền tảng số quốc gia, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia (trọng tâm CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về đất đai) gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 13/3/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy (khóa XI) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 2845/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh về việc Triển khai Chương trình chuyển đổi số tại huyện Phú Quý.

 Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị và địa phương, gắn với triển khai Chỉ thị 32- CT/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra và kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 26/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Qua đó giao trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này.

ADMIN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang