BƯỚC TIẾN 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Lượt xem: 1480

 

          Cách đây 14 năm, vào sáng 01 tháng 12 năm 2005, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã La Gi và huyện Hàm Tân (mới) theo tinh thần Nghị định số 114/2005/NĐ-CP, ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Hàm Tân. Kể từ đó, huyện Hàm Tân chính thức đi vào hoạt động với bức tranh của nông nghiệp, nông thôn và nông dân gặp muôn vàn khó khăn, nền kinh tế huyện nhà với điểm xuất phát rất thấp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nông thôn còn rất hạn chế, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn đời sống của người dân.

          Ngày 04 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg, về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 với mục tiêu là  Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xác định đây là cơ hội, là chìa khóa để mở nút thắt về phát triển nông thôn toàn diện, là giải pháp đột phá để tạo sự chuyển biến bộ mặt nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện nhà; Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với cộng đồng dân cư ở các thôn đã nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới và đã tập trung, chung sức, chung lòng. Kết quả sau gần 10 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn của huyện nhà đã có sự thay đổi, sự chuyển biến rõ rệt.

          Kết quả rõ nhất là đến cuối năm 2017, toàn huyện có 6/8 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2019 xã Sông Phan sẽ hoàn thành, đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu năm 2020 xã Tân Thắng sẽ hoàn thành, đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, trong giai đoạn 2010 - 2020, toàn huyện sẽ có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành vượt 200% so với mục tiêu 10 năm (2010 - 2020) của Huyện ủy, HĐND, UBND đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

          Kết quả đó thể hiện qua một số nội dung nổi bật như đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với 8/8 xã; xây dựng 191 km đường giao thông nông thôn; 8/8 chợ trên địa bàn các xã được đầu tư xây dựng khang trang; hoàn thành đưa vào sử dụng Hồ thủy lợi Sông Dinh 3, Đập dâng Sông Phan, đập Cô Kiều, đập Sông Tram và các tuyến kênh phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân; 8/8 xã đều được sử dụng nước sinh hoạt; xây dựng 48 hạng mục công trình trường học, trong đó có 4/8 xã có tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật vật chất, thiết bị trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo ngày càng được giảm theo từng năm (năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15,05%, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,3%); 8/8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 8/8 xã được đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, tỷ lệ thôn văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng tăng cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn ngày càng nâng lên; an ninh nông thôn được giữ vững; hệ thống chính trị luôn được củng cố.

Với mục tiêu là tiếp tục xây dựng nông thôn huyện Hàm Tân giai đoạn đến năm 2030 theo hướng hiệu quả, toàn diện, bền vững, từng bước xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, định hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại; phát triển kinh tế sản xuất gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; hệ thống chính trị vững mạnh; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; môi trường sinh thái được đảm bảo; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân phát triển không ngừng, xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo.

          Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng huyện Hàm Tân đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo quyết định 558/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi xã có 20% số thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định; xây dựng phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới sẽ trở thành một phong trào phát triển nông thôn toàn diện, đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững của huyện nhà.

          Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân huyện nhà cần chủ động bắt tay vào xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, sát với điều kiện thực tiễn; gắn với việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; chủ động nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù của Trung ương, của tỉnh để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; gắn việc xây dựng nông thôn mới với các mô hình như nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; nông thôn mới gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập trung; nông thôn mới gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm, mô hình liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; nông thôn mới phải thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu...

          Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng ta có thể khẳng định rằng: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thật sự là luồng gió đổi mới, tích cực cho sự phát triển toàn diện vùng nông thôn huyện nhà. Đây là sự tất yếu của tinh thần chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện nhà. Trong giai đoạn tiếp theo, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chắc chắn rằng, phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới của huyện Hàm Tân sẽ đạt được nhiều thắng lợi, tạo niềm tin để Đảng bộ và nhân dân tiếp tục xây dựng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào năm 2020./.    

Trác Xuân Cường

Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang