UBND huyện triển khai tăng cường các biện pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thanh niên

         Thực hiện Công văn số 720/UBND-NCKSTTHC ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thanh niên; ngày 11/3/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn để triển khai tăng cường các biện pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thanh niên trên địa bàn huyện.

          Theo đó, Thủ trưởng các phòng, ban, mặt trận, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã cần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy([1]). Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhất là đối với thanh thiếu niên về tác hại của ma túy, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, hậu quả, tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Phòng Văn xã phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh công tác truyên truyền phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên; trang bị các kỹ năng cơ bản cho học sinh, sinh viên về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về công tác phòng, chống ma túy cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy phối hợp với lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả nguồn cung của ma túy vào địa phương; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các trang mạng xã hội để giới thiệu, mua bán, khuyến khích, lôi kéo sử dụng trái phép các chất ma túy, chất gây nghiện, chất gây ảo giác.

          Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020.

          Nội dung Công văn số 194: Tại đây.

                                                                                                                         Ngọc Phú


([1]) Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 2147
  • Trong tuần: 41 423
  • Tháng hiện tại: 144 161
  • Tổng lượt truy cập: 1665072
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang