HỘI NÔNG DÂN XÃ TAM THANH THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Tam Thanh là một xã ven biển nằm phía Đông Nam của huyện Phú Quý, có diện tích tự nhiên 669 ha, cơ cấu hành chính chia làm 03 thôn Mỹ Khê, Hội An và Triều Dương, có kết cấu hạ tầng khá bền vững, với dân số 2.389 hộ/11.074 khẩu, trong đó có 1.272 hội viên nông dân. Kinh tế chủ yếu là ngư nghiệp (đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản và dịch vụ hậu cần nghề biển trên khoảng 80%), số còn lại làm nông nghiệp và một số ngành nghề khác. Tam Thanh còn là xã trọng điểm, là cửa ngõ giao lưu văn hóa, kinh tế, trao đổi hàng hóa giữa đảo và đất liền, đời sống của nhân dân trong xã ổn định, tình hình ANCT-TTATXH luôn được giữ vững.

Hội Nông dân xã Tam Thanh được thành lập vào năm 1977 và đã trải qua VIII kỳ Đại hội, Hội đã tập trung xây dựng bộ máy tổ chức đủ số lượng và bảo đảm hoạt động có chất lượng. Hội Nông dân xã Tam Thanh5 chi hội, 65 tổ hội với 1.272 hội viên. Đa số đội ngũ cán bộ Hội từ xã đến chi hội hoạt động rất nhiệt tình, có tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có 09 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, đời sống kinh tế - văn hóa của nhân dân được nâng lên, bộ mặt xã nhà ngày càng khang trang và đang từng bước phát triển mạnh.

Thực hiện chính sách tín dụng xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện, Hội Nông dân xã Tam Thanh luôn thực hiện tốt công tác triển khai học tập, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác tham gia thực hiện chương trình liên tịch giữa Hội Nông dân huyện và phòng giao dịch NHCSXH về thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của NHCSXH có liên quan đến chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến cán bộ, hội viên, nông dân, qua đó giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm bắt và hiểu đầy đủ về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Thông qua các hội nghị tập huấn, sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ Hội đã lồng ghép nội dung về tín dụng chính sách, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Trung ương đến các hộ gia đình vay vốn do Hội Nông dân quản lý, kết quả đã tổ chức tuyên truyền tổng số 30 đợt, cho hơn 1.427 lượt hội viên tham dự.

Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ ủy thác do phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tổ chức, đặc biệt là cử cán bộ Hội tham gia Hội thi nghiệp vụ giỏi do NHCSXH tỉnh tổ chức năm 2017, tham gia viết bài về cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung Đảng năm 2019 và tham gia thi trực tuyến về tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng do NHCSXH Trung ương phối hợp tổ chức. Định kỳ hàng tháng chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý tham gia đầy đủ các phiên giao dịch của NHCSXH tại xã theo quy định; tuyên truyền, vận động tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động của Tổ tiết kiệm & vay vốn… Qua 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đã giúp cho nhiều gia đình hội viên, nông dân đã vươn lên thoát nghèo, đời sống gia đình luôn được cải thiện đáng kể, đặc biệt là Hội đã phối hợp NHCSXH huyện tạo điều kiện cho gia đình hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, góp phần thoát nghèo ở địa phương.

Thực hiện củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV. Hiện nay, Hội đang quản lý dư nợ là 22.180.600.000đ/283 hộ vay; số dư gửi tiết kiệm là 1.049.404.770đ với 08 chương trình tín dụng ưu đãi với Ngân hàng chính sách xã hội huyện gồm: Chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay hộ sản xuất vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, nước sạch - vệ sinh môi trường, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hộ mới thoát nghèo.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội Nông dân xã Tam Thanh thực hiện tốt công tác giao dịch và giao ban hàng tháng với Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các tổ vay vốn

Thực hiện Chương trình ủy thác qua tổ chức Hội Nông dân, kết quả dư nợ nhận ủy thác liên tục tăng cả về chất lượng tín dụng và số lượng các chương trình tín dụng, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo NHCSXH và các cấp Hội trong việc xét duyệt hộ nông dân vay vốn đúng đối tượng, ngoài ra còn có sự nổ lực của Hội trong công tác phối hợp với NHCSXH thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ hội viên sử dụng có hiệu quả, thực hiện tốt việc trả lãi và gốc đúng thời hạn. Do vậy, trong những năm không có trường hợp nợ quá hạn.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác được các cấp Hội Nông dân quan tâm. Hàng quý, Hội phối hợp với phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ tiết kiệm & vay vốn, đặc biệt kiểm tra đến từng hộ gia đình hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và đạt hiệu quả.

Ngoài ra, thông qua kiểm tra công tác Hội định kỳ 06 tháng, 01 năm, Hội Nông dân xã còn lồng ghép kết hợp kiểm tra việc thực hiện ủy thác tại NHCSXH, nhất là tập trung kiểm tra công tác quản lý, sử dụng phí ủy thác theo hướng dẫn của Hội cấp trên. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục, xử lý những trường hợp bình xét cho vay chưa đúng đối tượng; sử dụng phí ủy thác và hoa hồng chưa đúng; chấn chỉnh công tác thống kê, theo dõi, báo cáo kết quả hoạt động ủy thác của Hội; công tác lập và lưu giữ hồ sơ, sổ sách của Tổ TK&VV…

Hội thường xuyên phối hợp với NHCSXH huyện gặp gỡ các trường hợp nợ quá hạn để đôn đốc, vận động trả nợ lãi, gốc theo quy định; phối hợp với các đoàn thể tham mưu cho UBND xã thành lập Tổ thu hồi nợ. Về thực hiện đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm & vay vốn, Hội đã phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt các khâu bình xét hộ vay, đôn đốc hộ vay trả lãi, trả gốc và thực hiện thu lãi theo đúng hợp đồng đã ký, tỷ lệ thu lãi đúng kỳ hạn hàng tháng luôn bảo đảm. Chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV ngày càng được nâng lên, tỷ lệ Tổ TK&VV do Hội Nông dân quản lý được đánh giá, xếp loại đạt từ khá trở lên./.

                                                                  Tin, ảnh

                                         Huỳnh Thanh Tài – Hội Nông dân xã Tam Thanh

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 12 430
  • Tháng hiện tại: 45 558
  • Tổng lượt truy cập: 2043805
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang