Sinh hoạt tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý, vừa tổ chức sinh hoạt tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” quý II năm 2022 cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn 3 xã.

Tại các điểm tuyên truyền cán bộ, hội viên và người dân được nghe đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý thông qua một số nội dung như: Đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Tuyên truyền huy động được nhiều nguồn vốn để phát triển sản xuất, giới thiệu việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sát hợp với định hướng phát triển của địa phương góp phần phát triển KT-XH; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân;

Tuyên truyền vận động mọi người, mọi nhà cho trẻ em đến trường đúng độ tuổi và không để trẻ em bỏ học giữa chừng, học sinh nghèo được giúp đỡ, học sinh giỏi được khuyến khích, mọi trẻ em được bảo vệ, chăm sóc chu đáo và tiêm chủng các dịch bệnh, vận động thực hiện KHHGĐ; Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn bó với nhân dân trong khu dân cư.

Thông qua các buổi tuyên truyền nhằm tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng huyện đảo Phú Quý giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                            Nhóm phóng viên thời sự

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang