Sinh hoạt tuyên truyền Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý, vừa tổ chức sinh hoạt tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” “Gắn với tuyên truyền sự kiện Năm du lịch Quốc gia 2023, với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”cho cán bộ, đoàn viên, hội viên nhân dân trên địa bàn 3 xã.

Tại các điểm tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân được nghe đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý thông qua một số nội dung như: Đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Vận động nhân dân năng động tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển du lịch tại địa phương; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân, bảo vệ các di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Bảo đảm mọi nhà, ở khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong quan hệ ứng xử; Tuyên truyền vận động mọi người, mọi nhà cho trẻ em đến trường đúng độ tuổi và không để trẻ em bỏ học giữa chừng, học sinh nghèo được giúp đỡ, học sinh giỏi được khuyến khích, mọi trẻ em được bảo vệ, chăm sóc chu đáo và tiêm chủng các dịch bệnh, vận động thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình; Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn bó với nhân dân trong khu dân cư.

Thông qua các buổi tuyên truyền nhằm tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng huyện đảo Phú Quý giàu đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình. Qua đó giới thiệu về Năm du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” gắn với tuyên truyền lịch sử, văn hóa, cảnh đẹp thiên nhiên, con người Bình Thuận, nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nước và quốc tế, để nhiều người dân và du khách biết rõ hơn về Bình Thuận, góp phần phát triển du lịch tỉnh nhà.                                                                        

                                                           Trúc Sinh – Anh Tuấn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang